mu_ia16

4
Jul

Još jedna prijava nezakonitog zapošljavanja u školi u Rožajama

Nakon što nam je putem ovog portala stigla prijava o zapošljavanju na neoređeno vrijeme osobe, koja navodno ne ispunjava uslove za rad na neodređeno u Srednjoj stručnoj školi u Rožajama, uputili smo inicijativu Upravi za inspekcijske poslove (prosvjetna inspekcija, inspekcija rada) kako bi se vršenjem inspekcijskog nadzora utvrdilo da li u ovom slučaju ima nepravilnosti.

31
Jan

Rožaje: Četiri prijave nezakonitosti u osnovnoj i srednjoj školi

Institutu alternativa stigle su četiri prijave građana, koje ukazuju na sumnje pri zapošljavanju u srednjoj i osnovnoj školi u Rožajama, čije detalje nismo u mogućnosti da objavimo zbog zaštite ličnih podataka i pretpostavke nevinosti. U prijavama, građani ukazuju da se vrši zapošljavanje nastavnog osoblja, koje ne ispunjava uslove, kao i da se daju nezakoniti otkazi. Povodom prijave da se u

Read more

19
Jan

Pravo na upravni spor poslije žalbe

Poštovani, Zamolila bih za malu pomoć u tumačenju propisa. Ukoliko neko nije zadovoljan rješenjem koje je Komisije za žalbe donijela po osnovu njegove žalbe, koji koraci mu stoje nadalje na raspolaganju? Da li pokretanje upravnog spora, ili pak, ponovna žalba? Hvala unaprijed

23
Nov

Ocjenjivanje praktičnog dijela testa

Poštovani, Molim za pomoć u vidu pružanja savjeta, odnosno otklanjanja dileme o postupku ocjenjivanja sposobnosti kandidata koji se prijave na oglase koje za potrebe državnih organa objavljuje Uprava za kadrove. U važećoj Uredbi, donijetoj 2018.godine, nijesam uspjela pronaći dovoljno precizan odgovor. Moje pitanje se odnosi na postupak ocjenjivanja na posebnom dijelu pisanog testa, dakle onom koji sadrži zadatke koji se

Read more