Lista prijava

19
Jan

Pravo na upravni spor poslije žalbe

Poštovani, Zamolila bih za malu pomoć u tumačenju propisa. Ukoliko neko nije zadovoljan rješenjem koje je Komisije za žalbe donijela po osnovu njegove žalbe, koji koraci mu stoje nadalje na raspolaganju? Da li pokretanje upravnog spora, ili pak, ponovna žalba? Hvala unaprijed

23
Nov

Ocjenjivanje praktičnog dijela testa

Poštovani, Molim za pomoć u vidu pružanja savjeta, odnosno otklanjanja dileme o postupku ocjenjivanja sposobnosti kandidata koji se prijave na oglase koje za potrebe državnih organa objavljuje Uprava za kadrove. U važećoj Uredbi, donijetoj 2018.godine, nijesam uspjela pronaći dovoljno precizan odgovor. Moje pitanje se odnosi na postupak ocjenjivanja na posebnom dijelu pisanog testa, dakle onom koji sadrži zadatke koji se

Read more

16
Sep

Imenovanje direktorice u Domu “Mladost”

Poštovani, Potrebna mi je pravna pomoć. Kako je moguće da Upravni odbor za direktoricu Doma “Mladost” u Bijeloj postavi Vesnu Zlatković, imajući u vidu da jedan od uslova po sistematizaciji radnih mjesta za to radno mjesto 3 godine rada u struci, tj. socijali…a ista po dolasku na tu funkciju nikad prije nije radila u socijali? Hvala

28
Feb

Obaveze lokalnih vlasti: “Pojedinac kao ping-pong loptica”

Poštovani, Možete li me uputiti na koji način da mi, obični građani, dođemo do odgovora na pitanja vezano za obaveze koje lokalna vlast ima ka nama? Koji Zakon to reguliše? Konkretno kad se uputi neki predlog ili žalba opštinskom organu, koji je rok da odgovore, i u kom obliku (elektronski – na svom sajtu ili pismeno na kućnu adresu podnosioca?).

Read more

18
Jul

Odugovlačenje sa izvršenjem presude

Molim Vas da me primite na razgovor, u pitanju je velika nepravda od strane Glavnog grada, gdje sam radila na određeno vrijeme od oko pet godina. Od 2016. sam vodila sudski postupak, tužba je usvojena, ali Glavni grad i dalje ne želi da pomogne majki i djetetu jer je u pitanju neka veza. Molim Vas da me pozovete. Unaprijed se

Read more

2
Jul

I sezonski posao “preko veze”?

Poštovani, Javni rad “Neka bude čisto” je projekat Zavoda za zapošljavanje, a izvršilac komunalna preduzeća lokalnih samouprava. Projekat je namijenjen teže zapošljivim licima, kako zbog godina starosti, tako i radi lakšeg invaliditeta. Zavod ga organizuje i šalje imena lica koji imaju pravo konkurisati, a komunalna preduzeća biraju kandidate. Za taj javni rad se redovno interesujem i ja, jer je to

Read more

20
Apr

Pristup podacima i ćutanje administracije

S obzirom na to da je proces EU transparentan i da je otvoreno Poglavlje 28, to sam i kao građanin i kao stručno lice uputio Ministarstvu zdravlja dopis sa pitanjima iz oblasti primarne zdravstvene zaštite djeteta, koje su preporuke EU vezano za taj nivo zdravstvene zaštite. Odgovor nisam dobio, pa sam se žalio Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan

Read more

18
Apr

Neodgovornost za državni novac i zloupotreba ugovora

Radim u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, tačnije Lučka kapetanija Kotor od 06.08.2012 god, prvo kao pripravnik, a kasnije na Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, pet godina, na mjesto koje je sistematizacijom bilo upražnjeno puno radno vrijeme. Uredno sam otvorila porodiljsko odsustvo 08.12.2017. godine, prije porođaja 45 dana, dok mi je jos bio validan ugovor do 31.12.2017. Dobila sam platu

Read more

9
Mar

Državljanstvo: Različite informacije na različitim šalterima

Poštovani, Državljanka sam Crne Gore i moj mlađi sin, stariji sin se rodio u Srbiji 2005. godine u vrijeme SRJ. Muž je rođen u Srbiji 1967. godine i do vojske je bio prijavljen na Crni Kuk-Banjani, Opština Nikšic, gdje mu je i otac rođen i odrastao. Kad je trebalo da ide u vojsku upisan je u Novi Pazar gdje je

Read more

23
Feb

Zahtjev za provjeru imovinskog kartona povodom navoda prijave

Putem ovog sajta, Institut alternativa je dobio prijavu koja se odnosi na netačnost prijavljenih podataka u imovinskog kartonu odbornika u Skupštini opštine Plav. Imajući u vidu navode prijave, obratili smo se Agenciji za sprječavanje korupcije, sa inicijativom – zahtjev za provjeru potpunosti i tačnosti podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini odbornika. Zahtjev je podnijet 9. februara 2018. godine. Nastavićemo

Read more