Saopštenja

29
Apr

Otvoreni podaci – istraživanje o kvalitetu usluga informisanja o procedurama u institucijama

Institut alternativa objavljuje statističke podatke iz istraživanja koji se odnose na kvalitet usluga informisanja o procedurama u institucijama javne uprave i lokalne samouprave na teritoriji osam opština u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno tehnikom “tajnog posjetioca”, drugu godinu zaredom, nakon što smo tokom 2017. godine prvi put sproveli ovakvo istraživanje u Crnoj Gori. Za potrebe Instituta alternativa, istraživanje je sprovela

Read more

19
Apr

Re/forma javne uprave – dostupnost usluga ili administrativna spoticanja?

Reforma javne uprave treba da donese neophodne promjene kako bi svim građanima omogućila dostupnost javnih usluga, odnosno učestvovanje u procesima donošenja odluka zasnovano na transparentnosti, uklanjanju administrativnih i drugiih barijera, bržem poslovanju, dostupnim cijenama i jednakim uslovima za sve. Ovo je svakako višestran i međuzavisan proces u kojem građani ne smiju biti samo objekti prava i pasivni korisnici ishoda reformi.

Read more

10
Apr

Infografik: Učešće građana u kreiranju politika

Čak 60% građana Crne Gore uopšte nije informisano o javnim raspravama koje organizuju organi javne uprave. Koliko ih je učestvovalo na nekoj od njih, pogledajte u infografiku ispod. Podaci korišćeni u infografiku su rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je za potrebe Instituta alternativa sprovela agencija IPSOS. Ovaj infografik nastao je u okviru projekta „Civilno društvo za dobru upravu: Da služi

Read more

4
Apr

Infografik: Šta građani Crne Gore misle o javnoj upravi?

Vlada Crne Gore obećala je Strategijom reforme javne uprave da će povjerenje u javnu upravu da raste, ali ono je na istom nivou kao i prethodne godine. U nastavku je infografik koji predstavlja nekoliko ključnih rezultata istraživanja javnog mnjenja koji govore o povjerenju građana Crne Gore u javnu upravu i njihovim stavovima o uslugama koje uprava pruža. Podaci korišćeni u

Read more

4
Apr

Blog: Zašto je reforma javne uprave važna za žene?

Uspješna reforma javne uprave jedan je od ključnih kriterijuma za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i pod budnim je okom evropskih institucija. Međutim, benefite ovog procesa ukoliko bude uspješno realizovan, treba da osjete crnogorski građani i građanke usled pojednostavljenja administrativnih procedura, unaprijeđenja usluga  i bržeg i kvalitetnijeg ostvarivanja prava građana pred organima državne uprave. Reforma treba da obezbijedi bolju kontrolu

Read more

13
Mar

U opštinama nastavljeno nekontrolisano zapošljavanje: Kad partije krenu, malo je stolica

U rožajskoj lokalnoj samoupravi su zaposlili 189 osoba, iako ne bi smjeli jer duguju porez, a plate kasne pola godine. Tivat je bogata opština, ali rizikuje da uskoro ne bude, jer su zbog prekomjernog zapošljavanja troškovi zarada porasli za oko 1,3 miliona eura. Partije, za sada, niko ne može da obuzda Uprkos opredjeljenjima Vlade o smanjenju u javnom sektoru, broj

Read more

8
Mar

Opštine čekaju efekte novog ZUP-a i smanjenje broja zaposlenih

Crnogorske opštine su većinom izrazile spremnost za smanjenjem broja radnih mjesta – primjera radi, u Bijelom Polju sto zaposlenih je trenutno višak. Opštine rade na stvaranju preduslova za primjenu novog Zakona o upravnom postupku, koji bi trebalo da unaprijedi pružanje usluga građanima.  To je istaknuto na konferenciji “Reforma javne uprave: Za kvalitetne usluge na lokalnom  nivou” danas u Ulcinju. Istraživačica javnih politika u

Read more

22
Feb

Saopštenje: Podgorička uprava ne zna koliko plaća izgubljene sporove

Glavni grad je odbio da Institutu alternativa dostavi informacije koje se tiču broja i  vrijednosti sudskih sporova koji se vode protiv organa lokalne uprave, jer podatak kao takav – ne postoji. Institut alternativa je tražio od Direkcije za imovinu Glavnog grada tražio da mu dostavi informacije o vrijednosti sporova predmeta u toku u kojima je Glavni grad jedna od strana

Read more

21
Feb

Infografik: Broj zaposlenih na lokalnom nivou

U nastavku se nalazi infografik koji daje prikaz broja zaposlenih na lokalnom nivou, uključujući javna preduzeća i ustanove. Informacije korištene u infografiku su zvanični podaci Vlade Crne Gore. Ovaj infografik nastao je u okviru projekta „Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!“, koji sprovode Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo, a finansiraju Evropska

Read more

20
Feb

”Naša uprava”: 16 organizacija na misiji za bolju upravu

Mreža “Naša uprava” bogatija je za tri nove članice: Sigurna ženska kuća, Luča Institut i Ul-info. Kombinacijom iskustva i nove energije, dobićemo nove teme za razmišljanja, a naša istraživanja – nove perspektive. Podsjetimo, ciljevi mreže “Naša uprava” su učešće u nezavisnom monitoringu reforme javne uprave i dalje osnaživanje crnogorskog civilnog društva za učešće u procesu reforme. Članice mreže su nevladine organizacije

Read more