Lista prijava

Još jedna prijava nezakonitog zapošljavanja u školi u Rožajama

Nakon što nam je putem ovog portala stigla prijava o ...

Rožaje: Četiri prijave nezakonitosti u osnovnoj i srednjoj školi

Institutu alternativa stigle su četiri prijave građana, koje ...

Pravo na upravni spor poslije žalbe

Poštovani, Zamolila bih za malu pomoć u tumačenju propisa. ...

Ocjenjivanje praktičnog dijela testa

Poštovani, Molim za pomoć u vidu pružanja savjeta, odnosno ...

Imenovanje direktorice u Domu “Mladost”

Poštovani, Potrebna mi je pravna pomoć. Kako je moguće da ...

Obaveze lokalnih vlasti: “Pojedinac kao ping-pong loptica”

Poštovani, Možete li me uputiti na koji način da mi, obični ...

Odugovlačenje sa izvršenjem presude

Molim Vas da me primite na razgovor, u pitanju je velika ...

I sezonski posao “preko veze”?

Poštovani, Javni rad “Neka bude čisto” je ...

Pristup podacima i ćutanje administracije

S obzirom na to da je proces EU transparentan i da je otvoreno ...

Neodgovornost za državni novac i zloupotreba ugovora

Radim u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, tačnije Lučka ...

Državljanstvo: Različite informacije na različitim šalterima

Poštovani, Državljanka sam Crne Gore i moj mlađi sin, ...

Zahtjev za provjeru imovinskog kartona povodom navoda prijave

Putem ovog sajta, Institut alternativa je dobio prijavu koja se ...

Podgorica: Preuzimanje suprotno Zakonu i “mobing praznog stola”

Poštovani, Prijava se odnosi na nezakonito upošljavanje ...

Jedan dan konkursa za namještena radna mjesta

Svaka dva dana na sajtu Zavoda za zapošljavanje CG izlaze ...

(Ne)fer zapošljavanje: volontiranjem do radnog mjesta

Poštovani, Devetnaestog januara sam bila na testiranju u ...

Sekretar u Ministarstvu ne ispunjava uslove?

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore na mjesto ...

Na rješenje po prigovoru čeka od 1998. godine

Institutu alternativa obratio se građanin koji i dalje čeka ...

Onemogućen uvid u dokumentaciju oglasa Ministarstva odbrane?

Želim da prijavim nepravilnost u transparentnosti postupka po ...

Kolašin: Usluga plaćena, ali nije isporučena?

Poštovani, U svrhu dobijanja građevinske dozvole za izgradnju ...

Nezakonito sprovođenje eksproprijacije u Podgorici?

Nesprovođenje Zakona o uređenju i planiranju prostora od ...

Prebacivanje odgovornosti na štetu stanara

Poštovani, prijavljujem ovim putem problem kao stanar zgrade u ...

Podgorica: Gradska čistoća samo za neke?

Poštovanje! Molim vas da mi objasnite da li je moguće da u ...

Politička razrješenja i spora pravda

Imenovan sam na period od četiri godine na funkcionersko ...

Ministarstvo sporta: Kršenje rokova u pružanju usluga

Poštovani, Molim vas da mi pomognete pri rješavanju sledećeg ...

Javne usluge o privatnom trošku u Kolašinu

Vlasnik sam poslovnog prostora u Kolašinu. U sklopu mokrog ...

Zloupotreba ugovora o privremenim poslovima u Upravi za nekretnine

Poštovani, Dana 01.07.2016.godine, Načelnik mi je saopštio ...

Neravnopravnost građana u knjiženju nepokretnosti

16. jula 2015. godine je izglasan Zakon o izmjenama i dopunama ...

Nemogućnost knjiženja ruševina i dobijanja građevinske dozvole

Svaki građanin ima pravo da traži građevinsku dozvolu za ...

Rad na crno preko agencija

Rad na crno, agencije koje uzmu najvise… Radila za 100 ...

Varanje tokom provjere sposobnosti

Poštovani, prije par dana je sprovedeno pisano testiranje za ...

Višestruko kršenje prava zaposlenog na određeno u MUP-u

Prilikom radnog angažovanja u MUP-u, Direktoratu za upravne ...

Neodgovarajući način testiranja znanja stranog jezika

Prijavila sam se na interni oglas između državnih organa. ...

Pristrasno ocjenjivanje pri provjeri sposobnosti

U prijavi koju sam takođe podnijela putem ovog portala, ...

Neizbor prvorangirane kandidatkinje u Fondu za manjine

Želim da iznesem negativno iskustvo prilikom prijave za radno ...

Neizbor prvorangirane kandidatkinje u Fondu za zdravstveno osiguranje

Moja prijava se odnosi na neregularnosti povodom javnog oglasa, ...

Nejednake šanse

Nekoliko puta sam izlazila na provjeru sposobnosti, svaki put ...

Pravo na dodatan rad

Da li radnik koji ima ugovor na neodređeno vrijeme može ...

Zapošljavanje na određeno vrijeme bez određenog vremenskog okvira

Poštovani, Želim da iznesem jedan problem iz radnog odnosa. ...

Testiranje u Poreskoj upravi

Navela bih primjer svog negativnog iskustva prilikom testiranja ...

Najčešći problemi pri provjeri sposobnosti

Osnovni problemi svih kandidata (onih koji nemaju vezu) ...

Neobjavljivanje rezultata provjere sposobnosti

Skrenula bih pažnju na nepravilnost u radu državnog organa za ...

Neizbor prvorangiranog u Ministarstvu finansija – Poreska uprava

Po javnom oglasu za potrebe Ministarstva finansija od ...

Pogrešno bodovanje prilikom provjere sposobnosti

Na testiranju sam pao svaki put, ukupno 10 testiranja. ...

Neizbor prvorangiranog kandidata u Osnovnom sudu

Prijava se odnosi na javni oglas za radno mjesto viši ...

Neizbor prvorangirane kandidatkinje u Fondu za zdravstveno osiguranje

U februaru 2015. godine, našla sam se na prvom mjestu na rang ...

Nedoumice oko stručnog ispita

Skrenula bih vam pažnju na ZDSiN, Član 33 Stav 2… Tako ...

Namještanje rang liste u MUP-u

Dana 30. 12. 2013. godine, Uprava za kadrove za potrebe MUP-a, ...

Šta poslije pripravničkog?

Po Vladinom programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca, ...

Prijem u državljanstvo kao osnov zaposlenja

U državnim upravama zakoni se mijenjaju iz sata u sat. Na ...

Diskriminacija zbog trudnoće

Obično kad dođem na intervju prvo što naglasim je da imam ...

Kupljene diplome

Kako to da Država Crna Gora daje prednost kupljenim diplomama ...

Nepoštovanje rang liste u Državnom arhivu

Ovim putem želim da prijavim nezakonite i nepravedne radnje u ...