Ministarstvo sporta: Kršenje rokova u pružanju usluga

Poštovani,

Molim vas da mi pomognete pri rješavanju sledećeg slucaja. U decembru prošle godine sam podnio Zahtjev za registrovanjem amaterskog sportskog kluba prema Ministarstvu sporta CG.

Zahtjev je podnesen sa kompletiranom dokumentacijom u skladu sa onim sto je bilo traženo. Vise puta sam išao i konsultovao se da li je dokumentacija ispravna i dobio sam usmenu saglasnost da je sve u redu. Nakon više od mjesec dana sam dobio zvaničan poziv o dopuni dokumentacije u pogledu izmjene statuta po članu koji je već postojao i bio ispravan.

Opet sam u usmenoj komunikaciji dobio obavještenje da je u pitanju bila greška i da je dokumentacija ispravna ali da, s obzirom na organizacione promjene, moraju proći jos neke kontrole po pitanju krivičnog kartona osnivača kluba (ovo su neke izmjene koje mi nijesu predočene po kom zakonu ili pravilniku se rade).

Naknadno mi se opet javio opet drugi službenik i traži dopunu dokumentacije.

Molim Vas da mi pomognete u rješavanju ovog slučaja jer nemam dovoljno znanja i iskustava u upravnim postupcima a mišljenja sam da se u ovom slucaju itekako krše moja prava i da zbog toga trpim štetu.

S poštovanjem,
Marko Krivokapić

One Comment

 1. 01. 03. 2017. at 16:07

  Poštovani,

  Iz Ministarstva sporta su nas informisali da u Vašoj dokumentaciji nedostaje usklađivanje akta o osnivanju sa Članom 39 Zakona o sportu, kao i usklađivanje Statuta sportske organizacije sa Članom 40 ovog Zakona (u pogledu prava i obaveza osnivača i članova sportske organizacije).

  Inače, Zakonom o sportu je propisano da se na postupke i rokove propisane tim Zakonom primjenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako nije drukčije određeno.

  Kako Zakon o sportu ne precizira rok za rješavanje zahtjeva u Vašem slučaju, na njega se odnosi odredba iz Zakona o opštem upravnom postupku, koji se trenutno primjenjuje (iz 2003. godine).

  Prema ovim propisima, u roku od tri dana nakon predaje zahtjeva za registraciju, nadležni organ – Ministarstvo sporta, bilo je dužno da Vas uputi na eventualne ispravke zahtjeva. Ukoliko podnosilac otkloni nedostatke u roku određenom od strane organa-Ministarstva, smatra se da je podnesak bio od početka uredan.

  Zakonom o opštem upravnom postupku, koji se sada primjenjuje, određeni su i rokovi za donošenje rješenja.

  Zakon, u tom pogledu, propisuje sljedeće:

  “Kada se postupak pokreće povodom zahtjeva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, a prije donošenja rješenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može donijeti rješenje bez odlaganja (rješavanje prethodnog pitanja i dr.), organ je dužan da donese rješenje i dostavi ga stranci što prije, a najkasnije u roku od 20 dana od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. U ostalim slučajevima, kada se postupak pokreće povodom zahtjeva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, organ je dužan da donese rješenje i dostavi ga stranci najkasnije u roku od jednog mjeseca, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok.”

  U Zakonu dalje piše: “Ako organ protiv čijeg je rješenja dopuštena žalba ne donese rješenje i ne dostavi ga stranci u propisanom roku, stranka ima pravo na žalbu kao da je njen zahtjev odbijen. Ako žalba nije dopuštena, stranka može neposredno pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni spor.”

  Dakle, Ministarstvo je bilo dužno da Vam u roku od tri dana od prijema zahtjeva predoči sve eventualne dopune i ispravke dokumentacije, i jasno odredi rok za to, kako se ne bi dalje odugovlačio postupak, koji bi trebalo da bude završen u ranije naznačenim rokovima.

  Izvode iz kaznene evidencije, po službenoj dužnosti, samo Ministarstvo treba da provjerava.

  Zakon o sportu ne precizira mogućnost žalbe u ovim slučajevima, ali svakako ostaje mogućnost pokretanja spora pred Upravnim sudom.

Leave A Comment