Publikacije

19
Sep

Public Administration Reform – How Far Is 2020?

Download the publication: Public Administration Reform: How Far Is 2020? This report aims to present state of play in key areas of public administration reform, with additional general overview of the implementation of the 2016-2020 Public Administration Reform Strategy. The start of implementation of the Strategy has not yet given expected impetus to public administration reform: during the first 11

Više

19
Sep

Reforma javne uprave – Koliko daleko je 2020?

Preuzmi publikaciju: Reforma javne uprave – Koliko daleko je 2020? Predmet ovog izvještaja je presjek stanja u ključnim oblastima reforme javne uprave, uz opšti pregled primjene Strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine. Početak sprovođenja Strategije još nije dao zamah reformi javne uprave: tokom prvih 11 mjeseci primjene, 60% aktivnosti nije sprovedeno u predviđenom roku. Nalazi izvještaja ukazuju da su razvoj

Više

9
Aug

Percepcija javne uprave – istraživanje javnog mnjenja

Građani ne prave veliku razliku između državne i lokalne uprave, i javnoj upravi veći broj građana daje negativne ocjene nego pozitivne. U prosjeku je to ocjena 5 na skali od 1 do 10. Ne razlikuju se ocjene građana koji su u posljednjih godinu dana imali prilike da komuniciraju sa javnom upravom i onih koji nijesu. Preko polovine građana ne vidi promjenu kvaliteta usluga

Više

9
Aug

Građani na šalteru: Iskustva tajnih posjetilaca

Posjete institucijama javne uprave na teritoriji osam odabranih opština u Crnoj Gori nam pokazuju zadovoljavajući nivo kvaliteta usluga informisanja o procedurama vađenja dokumenata, iako su registrovani specifični propusti zajednički za posjete u svim ispitivanim opštinama. Posjećene institucije na teritoriji opštine Nikšić su generalno pružile usluge slabijeg kvaliteta od drugih ispitivanih opština. Opšta profesionalnost i ljubaznost službenika je generalno veoma pozitivno ocijenjena u većini ispitivanih opština.

Više

10
May

Naša uprava do 2020. godine

U okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” izradili smo brošuru koji prikazuje šta je Strategija reforme javne uprave i koji su njeni ključni ciljevi. Brošura na albanskom jeziku dostupna je ovdje.

14
Dec

Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?

Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?     Predmet ovog istraživanja je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, institucija koja je počela s radom 2010. godine sa zadatkom da zastupa državne organe u sporovima i daje mišljenja državnim organima o imovinsko-pravnim pitanjima. Upravo zbog toga, ona bi trebalo da štiti državnu imovinu i javne finansije, ali, istovremeno da bude i jedan od

Više

29
Feb

Jugoistočna Evropa 2020: Civilno društvo i uprava na zajedničkom zadatku

Države nemaju monopol nad informacijama, pa je utoliko i uloga civilnog društva u monitoringu javnih politika i postizanju strateških ciljeva još važnija. Odlika zemalja u tranziciji je nedostatnost zvanične statistike, nepotpunost podataka koji bi omogućili donošenje odluka zasnovano na dokazima, ali i nepouzdanost zvanično predstavljenih podataka o primjeni javnih politika. Civilno društvo stoga treba da igra svoju korektivnu ulogu u

Više

27
Aug

Posao u državnim organima – Vodič za kandidate

Ovaj vodič za kandidate za posao u državnim organima pripremljen je uz podršku Ambasade SAD u Podgorici u okviru projekta Instituta alternativa “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve!”. Stavovi izneseni u publikaciji ne odražavaju nužno stavove Stejt Departmenta/ Vlade SAD. Doprinos izradi vodiča pružili su i službenici Uprave za kadrove.

25
May

Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima u 2014. godini – monitoring izvještaj

Dvije godine nakon početka primjene, efekti Zakona o državnim službenicima i namještenicima na uspostavljanje sistema zasluga u državnoj upravi su ograničeni nedosljednom primjenom novih pravila i slabom konkurencijom prilikom popune radnih mjesta. Mali broj kandidata koji prolazi provjeru sposobnosti za radna mjesta u državnim organima, na jednoj strani, i široko tumačenje diskrecionog prava starješina da izvrše izbor između pet najbolje

Više

5
Jun

Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima – godišnji monitoring izvještaj

Novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima (ZDSIN) primjenjuje se od 1. januara 2013. godine. Na osnovu ovog akta, sposobnosti kandidata treba da budu ključni osnov zapošljavanja i napredovanja u državnim organima. Evropska komisija ocijenila je usvajanje Zakona kao uspostavljanje temelja profesionalizacije i depolitizacije javne uprave u Crnoj Gori. Glavne novine koje donosi su: strože procedure za provjeru sposobnosti kandidata

Više