All for Joomla All for Webmasters

Saopštenja

2
Jun

Hrapović i rođaku zaposlio mimo zakona?

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je bez raspisivanja oglasa od početka mandata u svom resoru zaposlio sedam osoba, iako je nedavno tvrdio da se u sistemu zdravstva neracionalno troši. Među novim radnicima je, prema tvrdnjama više izvora, i Hrapovićeva svastika. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) pitao je Hrapovića zbog čega nijesu oglašena radna mjesta za sedam novozaposlenih i kakve

Više

13
Apr

Građani nedovoljno informisani o javnim raspravama

Većina građana nije informisana o javnim raspravama koje organizuju organi javne uprave, dok je tek nešto više od četvrtine građana čulo za portal e-uprava. Rezultati istraživanja javnog mnjenja, koje je za potrebe Instituta alternativa sprovela Agencija IPSOS, upućuju i na to da je svega 6 procenata građana koristilo portal e-uprava, koji bi trebalo da omogući elektronsko pružanje javnih usluga. Ovaj

Više

11
Apr

Socijale daju i za snimanje video spota

Izložbe slika, kotizacije za fudbalska takmičenja, putni troškovi za odlazak na koncert, opremanje kancelarija – sve to neke opštine finansiraju i tretiraju kao jednokratnu socijalnu pomoć. Prijestonica Cetinje je tokom izborne 2016. godine u više navrata dodijelila jednokratnu pomoć od 150 do 500 eura fizičkim licima. Tako je iz kase te opštine uplaćeno  500 eura jednokratne materijalne pomoći A.Š., za

Više

4
Apr

Naša uprava do 2020. godine

U okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” izradili smo niz infografika koji prikazuju šta je Strategija reforme javne uprave i koji su njeni ključni ciljevi. Za veći format, klikni na sliku. Ključne oblasti Strategije Za odgovornu upravu Za upravu na usluzi građanima Za upravu zasnovanu na zaslugama Za upravu koja uvažava različita mišljenja Za upravu

Više

3
Apr

Saopštenje: Nejasna matematika politike zapošljavanja u opštinama

Prema posljednim strateškim ciljevima reforme javne uprave, Vlada ne namjerava da stane na put prekomjernom zapošljavanju u crnogorskim opštinama. Planirani broj  smanjenja zaposlenih u lokalnim upravama do kraja ove godine je 600, što ne odstupa značajno od povećanja zaposlenih u određenom broju opština tokom 2016. godine. Samim tim, nejasno je na koji način Vlada planira da ostvari racionalizaciju zapošljavanja na lokalnom

Više

24
Mar

Istraživanje javnog mnjenja: Srednja ocjena za usluge na lokalnom nivou

Od javnih usluga, građani najčešće koriste usluge opština, ali smatraju da kvalitet usluga koje pruža lokalna uprava nije naročito dobar. Uslugama opština, na skali od 1 do 10, građani daju peticu, pokazuje istraživanje javnog mnjenja koje je za potrebe Instituta alternativa sprovela agencija IPSOS, u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”. Od ukupnog broja ispitanika,

Više

20
Mar

Istraživanje javnog mnjenja: Problemi u upravi brojni, uprkos osrednjem povjerenju

Neregularno zapošljavanje, neefikasnost i korupcija su ključni problemi javne uprave, smatraju građani Crne Gore. Kao najveći problem javne uprave, građani izdvajaju zapošljavanje „preko veze“. Svaki drugi građanin smatra da je ovo jedan od problema (51%), a svaki peti da je najveći problem (22%). Zapošljavanje „preko veze“ kao problem je češće istaknuto u sjevernom regionu (34%), u ruralnim područjima (31%), a

Više

8
Mar

Intervju: Politički uticaj koči reforme

Vla­da do 2020. go­di­ne pla­ni­ra da sma­nji broj za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru za 5.000 lju­di, a po­li­tič­ki uti­caj u jav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji je ne­mo­gu­će iz­bje­ći, jer ključ­nim in­sti­tu­ci­ja­ma – mi­ni­star­stvi­ma, ru­ko­vo­de po­li­tič­ke lič­no­sti, ka­za­la je u raz­go­vo­ru za „Dan“ is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu al­ter­na­ti­va Mi­le­na Mi­lo­še­vić. Ona je upo­zo­ri­la da za­po­šlja­va­nje po osno­vu stro­gih kri­te­ri­ju­ma i po za­slu­ga­ma ni­je za­ži­vje­lo, te da

Više

27
Feb

Reforma javne uprave: Posao odabranima, ostali mogu da se žale

Podgoričanin R.V, uprkos tome što je završio osnovne i specijalističke studije, godinama ne može da dođe do posla u javnoj upravi za koji je neophodna samo osnovna ili srednja škola. Za nekoliko godina više od 30 puta aplicirao je u državnim organima, a pravdu je nekoliko puta bezuspješno pokušao da istjera na sudu. To mu, međutim, nije pomoglo da se zaposli.

Više

23
Feb

Saopštenje: Javna preduzeća i ustanove van domašaja reformi

Obraćanja građana Institutu alternativa ukazuju na to da je problem neregulisanog zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama vrlo izražen, iako zanemaren od strane Vlade. Vlada je opseg jasne i relativno strožije primjene pravila zapošljavanja svela svega na nekoliko procenata javnog sektora, dok se na zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima u velikom broju javnih preduzeća, ustanova i tzv. agencija primjenjuju samo

Više