Saopštenja

13
Mar

U opštinama nastavljeno nekontrolisano zapošljavanje: Kad partije krenu, malo je stolica

U rožajskoj lokalnoj samoupravi su zaposlili 189 osoba, iako ne bi smjeli jer duguju porez, a plate kasne pola godine. Tivat je bogata opština, ali rizikuje da uskoro ne bude, jer su zbog prekomjernog zapošljavanja troškovi zarada porasli za oko 1,3 miliona eura. Partije, za sada, niko ne može da obuzda Uprkos opredjeljenjima Vlade o smanjenju u javnom sektoru, broj

Više

8
Mar

Opštine čekaju efekte novog ZUP-a i smanjenje broja zaposlenih

Crnogorske opštine su većinom izrazile spremnost za smanjenjem broja radnih mjesta – primjera radi, u Bijelom Polju sto zaposlenih je trenutno višak. Opštine rade na stvaranju preduslova za primjenu novog Zakona o upravnom postupku, koji bi trebalo da unaprijedi pružanje usluga građanima.  To je istaknuto na konferenciji “Reforma javne uprave: Za kvalitetne usluge na lokalnom  nivou” danas u Ulcinju. Istraživačica javnih politika u

Više

22
Feb

Saopštenje: Podgorička uprava ne zna koliko plaća izgubljene sporove

Glavni grad je odbio da Institutu alternativa dostavi informacije koje se tiču broja i  vrijednosti sudskih sporova koji se vode protiv organa lokalne uprave, jer podatak kao takav – ne postoji. Institut alternativa je tražio od Direkcije za imovinu Glavnog grada tražio da mu dostavi informacije o vrijednosti sporova predmeta u toku u kojima je Glavni grad jedna od strana

Više

21
Feb

Infografik: Broj zaposlenih na lokalnom nivou

U nastavku se nalazi infografik koji daje prikaz broja zaposlenih na lokalnom nivou, uključujući javna preduzeća i ustanove. Informacije korištene u infografiku su zvanični podaci Vlade Crne Gore. Ovaj infografik nastao je u okviru projekta „Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!“, koji sprovode Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo, a finansiraju Evropska

Više

20
Feb

”Naša uprava”: 16 organizacija na misiji za bolju upravu

Mreža “Naša uprava” bogatija je za tri nove članice: Sigurna ženska kuća, Luča Institut i Ul-info. Kombinacijom iskustva i nove energije, dobićemo nove teme za razmišljanja, a naša istraživanja – nove perspektive. Podsjetimo, ciljevi mreže “Naša uprava” su učešće u nezavisnom monitoringu reforme javne uprave i dalje osnaživanje crnogorskog civilnog društva za učešće u procesu reforme. Članice mreže su nevladine organizacije

Više

30
Jan

Poziv organizacijama civilnog društva za pridruživanje mreži Naša uprava

Institut alternativa poziva zainteresovane nevladine organizacije da se pridruže mreži “Naša uprava”. Mrežu “Naša uprava” trenutno čini 13 organizacija civilnog društva: Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za ženska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Aktivna zona, Udruženje za razvoj civilnog društva, NADA, Adria. Ciljevi

Više

24
Jan

Paralelni fondovi za dodjelu jednokratne pomoći: Milioni eura po volji vlasti

Iz  državnog budžeta je u 2017. godini izdvojeno gotovo dva miliona eura za jednokratnu socijalnu pomoć. Od toga je samo 700.000 eura dodijeljeno najugroženijim slučajevima. Skoro dvostruko više je kroz netransparatne procedure otišlo zaposlenima u državnim institucijama i ministarstvima. Socijalni slučajevi, pritom, mogu da računaju na jednokratnu pomoć preko centara za socijalni rad od pet, deset ili dvadeset eura, dok

Više

28
Dec

Doprinos uspostavljanju sistema zasluga u crnogorskoj upravi

Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o lokalnoj samoupravi su dva ključna akta, koja će uticati na dalji tok reforme javne uprave u Crnoj Gori. Iako Predlozi, koji su utvrđeni na Vladi, sadrže rješenja koja predstavljaju pomak u odnosu na važeći zakonski okvir i praksu, neophodna su dodatna unapređenja kako bi ovi propisi suštinski odgovorili zahtjevu za uspostavljanjem sistema

Više

19
Dec

Komentar Predloga Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Komentar istraživačice IA, Milene Milošević, za agenciju MINA o Predlogu Zakona o državnim službenicima i namještenicima U Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima ugrađene su određene preporuke, na kojima je Institut alternativa godinama insistirao. Izdvojila bih profesionalizaciju rukovodećih pozicija u državnim organima, primjera radi direktora uprava i generalnih direktora i sekretara u ministarstvima. Formalna profesionalizacija ovih pozicija ogleda se,

Više

18
Dec

Skup podstanarski život državnih institucija: Uprava plaća Acu Đukanoviću i bez tendera

Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama i nakon isteka ugovora ostala je postanar u zgradi Aca Đukanovića, a Uprava za imovinu je prećutno nastavila da mu plaća rentu za taj prostor. Četvorogodišnji ugovor sa Đukanovićem vrijedan oko 60.000 eura godišnje istekao je u julu. Uprava za imovinu nakon toga dva puta je, putem javnog tendera, u skladu sa

Više