Saopštenja

17
Nov

Kvalitetnim kadrovskim planiranjem ka efikasnoj javnoj upravi

Uzimajući u obzir udio javnog sektora u ukupnoj zaposlenosti Crne Gore, izdatke za zarade zaposlenih, ali i loše kadrovsko planiranje, jedan od glavnih izazova reforme javne uprave biće njena optimizacija, zaključak je panel diskusije koju je organizovao Institut alternativa. Cilj događaja bio je da otvori prostor za diskusiju službenika i predstavnika civilnog društva koji se bave problematikom upravljanja ljudskim resursima

Više

15
Nov

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi

Opšti komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi Pozitivne stvari u predloženim izmjenama i dopunama su: ✓ propisivanje roka za dostavljanje podataka o dostavljanju elektronskih registara i informacionih sistema Ministarstvu javne uprave, kako bi se omogućila koordinacija i upravljanje projektima u oblasti informacionog društva; ✓ brisanje ograničenja da samo državni organi i organi

Više

27
Oct

Koliko je zaposlenih u javnoj upravi nikako da se sazna

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je nedavno saopštila da je broj zaposlenih u organima i institucijama koje se finansiraju iz državnog budžeta 38 hiljada, dok se konačan broj zaposlenih u javnoj upravi, koji će obuhvatiti i lokalni nivo, očekuje krajem oktobra. Činjenica da ni više od godinu dana nakon početka posljednje strategije reforme u ovoj oblasti, mi još uvijek ne

Više

17
Oct

Odgovornost službenika u fokusu reforme javne uprave

Odgovornost na svim nivoima je ključni koncept za uspostavljanje praksi dobrog upravljanja u državnoj upravi u Crnoj Gori, zajednički je zaključak panel diskusije o prioritetima reforme javne uprave ”Krajnji cilj reforme javne uprave je da olakša život građana, i to svi uvijek moramo imati na umu”, rekla je Eleonora Formanjana, program menadžerka u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, započinjući

Više

16
Oct

Najava događaja: Prioriteti u reformi javne uprave

Institut alternativa i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u utorak, 17. oktobra 2017. godine u EU Info centru organizuju konferenciju Prioriteti u reformi javne uprave. Na događaju će govoriti:  Eleonora FORMAGNANA, program menadžerka, Delegacija EU – Dobrodošlica i uvodne napomene Milena MILOŠEVIĆ, istraživačica javnih politika, NVO Institut Alternativa – (Manjak) mehanizama za praćenje odgovornosti u javnoj upravi Danijela NEDELJKOVIĆ VUKČEVIĆ, generalna direktorka,

Više

9
Oct

Upravna inspekcija kontrolisala samo opoziciju?

Uprkos tome što u Ministarstvu javne uprave tvrde da jačaju kapacitete upravne inspekcije, na meti kontrola prošle, ali i ove godine, uglavnom su opštine u kojima je na vlasti opozicija. Upravna inspekcija lani je izvršila nadzor kod 107 subjekata, od čega 82 kod organa i službi lokalne uprave, 25 nadzora u područnim jedinicama i filijalama Direktorata za upravne unutrašnje poslove

Više

29
Sep

Otvoreni podaci o radu javne uprave

U skladu sa našim zalaganjem za objavljivanje podataka u mašinski čitljivom formatu, Institut alternativa ovim putem objavljuje statističke podatke iz istraživanja koji se odnose na kvalitet usluga informisanja o procedurama vađenja dokumenata na teritoriji osam opština u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno tehnikom “tajnog posjetioca”, po prvi put u Crnoj Gori. Istraživanje je za potrebe Instituta altenativa sprovela IPSOS Agencija, u okviru projekta

Više

29
Sep

Saopštenje: Vlada zapošljava bez plana

  Kadrovsko planiranje bi trebalo da odgovori na važna pitanja o tome koliko nam je kadra neophodno i na kojim pozicijama. Međutim, u prvoj godini primjene Strategije reforme javne uprave, Vlada je ostala bez ovih odgovora.   Ni pola godine nakon što je Vlada usvojila zaključak da se hitno donese Kadrovski plan za 2017. godinu, ovaj dokument nije pripremljen. Time su

Više

24
Aug

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima

U aktuelni Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima ugrađena su određena rješenja, koja prate ranije sugestije Instituta alternativa, naročito u pogledu eksplicitnog prepoznavanja starješina organa kao kategorije u okviru službeničkog sistema (Vidjeti: Profesionalizacija rukovodnog kadra u Crnoj Gori: Između države i politike, Institut alternativa, Podgorica, novembar 2014. godine, dostupno na: http://media.institut-alternativa.org/2015/02/profesionalizacija-rukovodnog-kadra-u-cg.pdf).U aktuelni Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Više

4
Aug

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi

Aktuelni Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi pravi određene iskorake, koji se naročito odnose na profesionalizaciju starješina i glavnog administratora. Takođe, pohvalno je što su neke naše ranije sugestije, poput razmatranja izvještaja Državne revizorske institucije od strane skupštine opštine usvojene. Međutim, ostaje prostora za dalje unapređenje kontrolne funkcije skupštine opštine, odnosa između lokalne samouprave i javnih ustanova i preduzeća čiji je

Više