Saopštenja

30
Sep

Ugovori o djelu kao mehanizam zloupotrebe

Preliminarni nalazi Instituta alternativa (IA) ukazuju na mogućnost zloupotrebe ugovora o djelu od strane državnih organa kako bi se zaobišle procedure zapošljavanja utvrđene Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kazala je Milena Milošević na jučerašnjoj konferenciji u Sarajevu. Konferencija o dostupnosti javnih informacija, sa posebnim naglaskom na dostupnost ugovora o djelu sklopljenih za potrebe javne uprave, organizovana je od strane

Više

17
Jul

Za državnu upravu, jednaku za sve

Nakon ukazivanja na ključne probleme u uspostavljanju sistema zasluga u crnogorskoj državnoj upravi, među kojima su posredovanje u zapošljavanju i neriješeni status zaposlenih na određeno vrijeme, Institut alternativa i u ovoj godini nastavlja sa monitoringom primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, IA će tokom narednih godinu dana sprovoditi projekat pod nazivom “Državna

Više