Rožaje: Četiri prijave nezakonitosti u osnovnoj i srednjoj školi

Institutu alternativa stigle su četiri prijave građana, koje ukazuju na sumnje pri zapošljavanju u srednjoj i osnovnoj školi u Rožajama, čije detalje nismo u mogućnosti da objavimo zbog zaštite ličnih podataka i pretpostavke nevinosti.

U prijavama, građani ukazuju da se vrši zapošljavanje nastavnog osoblja, koje ne ispunjava uslove, kao i da se daju nezakoniti otkazi.

Povodom prijave da se u osnovnoj školi zapošljava lice protiv kojeg su podnesene krivične prijave, napominjemo da vođenje krivičnog postupka nije smetnja za zasnivanje radnog odnosa, osim u slučajevima kada je protiv nastavnika pokrenut postupak za krivično djelo protiv polne slobode. U tom slučaju, direktor ustanove može nastavniku privremeno zabraniti izvođenje obrazovno-vaspitnog rada.

IA tim će se potruditi da istaži ostale navode, uz zahtjev za pristup relevantnoj dokumentaciji i inicijative nadležnim inspekcijama.

 

Leave A Comment