Upoznaj svoja prava

UPOZNAJ SVOJA PRAVA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA I NAPREDOVANJA U DRŽAVNIM ORGANIMA

Šta je Vlada obećala do 2020?

U okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” koju sprovode Institut alternativa, Centar za istraživačko novinarstvo, Bonum, Natura i Novi horizont, uz podršku Evropske unije, pripremili smo animaciju koja prikazuje šta je Vlada obećala da će ispuniti do 2020. godine.