ZAPOŠLJAVANJE U DRŽAVNOJ UPRAVI – KORACI, PROCEDURE I SAVJETI

Od jula 2018. godine primjenjuje se novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji donosi više novina i promjena procedure zapošljavanja u državnim organima. Saznajte ključne činjenice i pravila postupka kroz pet infografika koje smo pripremili.