Vaša adresa za poteškoće;nedoumice;probleme

pri ostvarivanju prava pred javnom upravom.
Prijavi nepravilnosti

 

Strategija za reformu javne uprave za period 2016-2020. godine

Stvaranje efikasne i servisno opredijeljene javne uprave, koju karakteriše rast povjerenja građana u njen rad

Predviđene aktivnosti
Aktivnosti koje bi trebalo da se sprovode sada
Sprovedene aktivnosti

Anonimno ili uz ostavljanje ličnih podataka prijavite probleme s kojima ste se suočili.