implementacija

29
May

Uprkos pomacima, građani i dalje strogi u ocjenama državne uprave

Iako preko 60% građana smatra da je kvalitet rada državne uprave loš, oni rad državnih organa ocjenjuju bolje nego prije tri godine, pokazuju rezultati istraživanja javnog mnjenja, koje je, za potrebe Instituta alternativa (IA), sproveo Ipsos Startegic Marketing. Jedna četvrtina učesnika u istraživanju (25%) odgovorila je da je došlo do poboljšanja kada je u pitanju kvalitet rada državnih organa u prethodnih tri godine. Preko polovine ispitanika, njih 52%, smatra

Read more

25
May

Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima u 2014. godini – monitoring izvještaj

Dvije godine nakon početka primjene, efekti Zakona o državnim službenicima i namještenicima na uspostavljanje sistema zasluga u državnoj upravi su ograničeni nedosljednom primjenom novih pravila i slabom konkurencijom prilikom popune radnih mjesta. Mali broj kandidata koji prolazi provjeru sposobnosti za radna mjesta u državnim organima, na jednoj strani, i široko tumačenje diskrecionog prava starješina da izvrše izbor između pet najbolje

Read more

15
May

Prva prijava u okviru sajta “Moja uprava”: Pravilo izuzetka

Prijava, kojom se ilustruje neutemeljena odluka starješine da ne izabere nabolje ocijenjenu kandidatkinju na radno mjesto u Državnom arhivu, u okviru sajta “Moja uprava”, potvrđuje dosadašnje nalaze Instituta alternativa (IA). IA je, u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji finansira Ambasada SAD u Podgorici, krajem aprila pokrenuo interaktivnu internet starnicu “mojauprava.me“. Prva prijava, koja je

Read more

11
May

Nepoštovanje rang liste u Državnom arhivu

Ovim putem želim da prijavim nezakonite i nepravedne radnje u postupku izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Državnom arhivu Crne Gore od strane direktora Stevana Radunovića.

7
May

Reagovanje: Visoki rukovodioci nijesu “lična svita” ministara

Institut alternativa smatra da “šetanje” generalnih direktora i sekretara iz jednog ministarstva u drugo, koje je pratilo najnoviju rekonstrukciju Vlade, predstavlja opasnost po profesionalizaciju crnogorskog službeničkog sistema. Postavljenja novih ministara i premještaj starih pratile su i svojevrsne “rokade” na pozicijama generalnih direktora i sekretara u ministarstvima, što još jednom potvrđuje naše nalaze da radni i stručni kvaliteti, sposobnosti i posebne

Read more

21
Apr

Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima: Teško do zasluga

Efekti Zakona o državnim službenicima i namještenicima na uspostavljanje sistema zasluga u državnoj upravi su ograničeni nedosljednom primjenom novih pravila i slabom konkurencijom prilikom popune radnih mjesta, ocijenjeno je na današnjoj konferenciji za medije u organizaciji Instituta alternativa (IA). Konferencija je organizovana u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji podržava Ambasada SAD u Podgorici. Njen

Read more

27
Mar

Diskrecija bez objašnjenja: Utvrditi smjernice za odlučivanje starješina državnih organa

Broj žalbi kandidata koji su bili prvorangirani za posao u državnim organima, a nijesu dobili zaposlenje, se povećao i nameće potrebu bližeg regulisanja ovog diskrecionog prava starješina državnih organa. Od najmanje 130 žalbi podnijetih protiv odluka o izboru državnih službenika i namještenika tokom prošle godine, njih 26 je podnijeto Komisiji za žalbe zato što nije izvršen izbor prvorangiranih kandidata, pokazuje

Read more

6
Mar

Saopštenje: Veliki broj žalbi zbog rasporeda zaposlenih u državnoj upravi

Trajno raspoređivanje državnih službenika i namještenika nailazi na nezadovoljstvo zaposlenih u državnoj upravi, koji se često žale zbog degradacije na niža radna mjesta, upućuju preliminarni nalazi Instituta alternativa (IA). Tokom 2014. godine, na rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika, podnijeto je 126 žalbi, od čega je usvojeno njih 89, pokazuje istraživanje IA u okviru projekta “Državna uprava: Jednaka za

Read more

18
Dec

Nadležni ne reaguju na zloupotrebe zapošljavanja u državnim organima

Upravna inspekcija nije na adekvatan način postupila po inicijativi Instituta alternativa i ispitala razmjere u kojima se posredovanje u zapošljavanju koristi za zaobilaženje obavezujućih pravila popune radnih mjesta u državnoj upravi. Naime, tragom nalaza redovnog monitoringa zapošjavanja i napredovanja u državnim organima koji IA sprovodi drugu godinu zaredom, mi smo podnijeli inicijativu Upravnoj inspekciji da utvrdi da li su određeni

Read more

30
Sep

Ugovori o djelu kao mehanizam zloupotrebe

Preliminarni nalazi Instituta alternativa (IA) ukazuju na mogućnost zloupotrebe ugovora o djelu od strane državnih organa kako bi se zaobišle procedure zapošljavanja utvrđene Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kazala je Milena Milošević na jučerašnjoj konferenciji u Sarajevu. Konferencija o dostupnosti javnih informacija, sa posebnim naglaskom na dostupnost ugovora o djelu sklopljenih za potrebe javne uprave, organizovana je od strane

Read more