Moja uprava

28
Jun

Šta poslije pripravničkog?

Po Vladinom programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca, koji je zamišljen kao nacionalni projekat koji će smanjiti broj lica na birou rada nakon završetka studija, koji će dobiti priliku da nakon završenog stručnog osposobljavanja, ukoliko se pokažu kao kvalitetan kadar, nastave da rade u punopravnom statusu kod tog poslodavca. U privatnom sektoru, to i daje rezultate, jer kroz ranije cikluse značajan broj

Read more

19
Jun

Depolitizacija javne uprave: Kako razbiti začarani krug?

“Zagrljaj” vadajuće patije i države, koji je u Crnoj Gori na snazi više od dvije decenije, ima negativan efekat na depolitizaciju crnogorske javne uprave, kazala je Milena Milošević, istraživačica u Institutu alternativa na konferenciji u organizaciji njemačkog  Aspen Instituta i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Konferencija “Demokratsko upravljanje i reforma javne uprave” održana je u Beogradu u periodu od 15.

Read more

3
Jun

Prijem u državljanstvo kao osnov zaposlenja

U državnim upravama zakoni se mijenjaju iz sata u sat. Na primjer, ja sam pošla do MUP-a PJ Podgorica i rekli su mi da mogu ostvariti prijem u crnogorsko državljanstvo poslije 10 godina života. Izbjeglica sam sa Kosova od 1999. godine i do 2010. država mi nije priznala boravak u Crnoj Gori. Kad smo dobili dokumenta o stalnom nastanjenju 2010.

Read more

1
Jun

Diskriminacija zbog trudnoće

Obično kad dođem na intervju prvo što naglasim je da imam dvoje djece. Jer to je obično za poslodavca problem… Nažalost.. u istim trudnoćama sam ostala oba puta bez posla…

1
Jun

Kupljene diplome

Kako to da Država Crna Gora daje prednost kupljenim diplomama iz Srbije “postaros” u odnosu na diplome iz CG. Kažem “prednost”, jer imam podatak da je u jednoj Upravi zapošljena osoba sa takvom diplomom, a nakon pripravničkog sa grupom drugih pripravnika.