Publikacije

13
Mar

Novi ZUP: Dugotrajni oproštaj od šaltera

Preuzmite publikaciju: Novi ZUP: Dugotrajni oproštaj od šaltera Ova analiza se fokusira na očekivane pogodnosti Zakona o upravnom postupku. Imenovanje ovlašćenih službenika za vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja, kao i razmjena podataka po službenoj dužnosti, neki su od noviteta koje donosi zakonski okvir. Međutim, neophodno je obezbijediti dodatne preduslove za njihovu potpunu primjenu.  Na osnovu 11 pravilnika ministarstava, koji su

Read more

3
Jan

Organigram haosa

Preuzmi analizu: Crnogorska uprava: Organigram haosa?   Predmet ove analize su česte reorganizacije crnogorske uprave, u odnosu na deklarativno opredjeljenje ka uspostavljanju efikasnije, racionalnije i fleksibilnije uprave. Ključni nalazi pokazuju da je donosiocima odluka ostavljen preveliki prostor za arbitrarnost i diskreciono odlučivanje u donošenju novih i izmjeni postojećih akata o unutrašnjoj organizaciji organa uprave, koje nije zasnovano na kadrovskom planiranju.

Read more

19
Sep

Public Administration Reform – How Far Is 2020?

Download the publication: Public Administration Reform: How Far Is 2020? This report aims to present state of play in key areas of public administration reform, with additional general overview of the implementation of the 2016-2020 Public Administration Reform Strategy. The start of implementation of the Strategy has not yet given expected impetus to public administration reform: during the first 11

Read more

19
Sep

Reforma javne uprave – Koliko daleko je 2020?

Preuzmi publikaciju: Reforma javne uprave – Koliko daleko je 2020? Predmet ovog izvještaja je presjek stanja u ključnim oblastima reforme javne uprave, uz opšti pregled primjene Strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine. Početak sprovođenja Strategije još nije dao zamah reformi javne uprave: tokom prvih 11 mjeseci primjene, 60% aktivnosti nije sprovedeno u predviđenom roku. Nalazi izvještaja ukazuju da su razvoj

Read more

9
Aug

Percepcija javne uprave – istraživanje javnog mnjenja

Građani ne prave veliku razliku između državne i lokalne uprave, i javnoj upravi veći broj građana daje negativne ocjene nego pozitivne. U prosjeku je to ocjena 5 na skali od 1 do 10. Ne razlikuju se ocjene građana koji su u posljednjih godinu dana imali prilike da komuniciraju sa javnom upravom i onih koji nijesu. Preko polovine građana ne vidi promjenu kvaliteta usluga

Read more

9
Aug

Građani na šalteru: Iskustva tajnih posjetilaca

Posjete institucijama javne uprave na teritoriji osam odabranih opština u Crnoj Gori nam pokazuju zadovoljavajući nivo kvaliteta usluga informisanja o procedurama vađenja dokumenata, iako su registrovani specifični propusti zajednički za posjete u svim ispitivanim opštinama. Posjećene institucije na teritoriji opštine Nikšić su generalno pružile usluge slabijeg kvaliteta od drugih ispitivanih opština. Opšta profesionalnost i ljubaznost službenika je generalno veoma pozitivno ocijenjena u većini ispitivanih opština.

Read more

10
May

Naša uprava do 2020. godine

U okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” izradili smo brošuru koji prikazuje šta je Strategija reforme javne uprave i koji su njeni ključni ciljevi. Brošura na albanskom jeziku dostupna je ovdje.

14
Dec

Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?

Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?     Predmet ovog istraživanja je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, institucija koja je počela s radom 2010. godine sa zadatkom da zastupa državne organe u sporovima i daje mišljenja državnim organima o imovinsko-pravnim pitanjima. Upravo zbog toga, ona bi trebalo da štiti državnu imovinu i javne finansije, ali, istovremeno da bude i jedan od

Read more

29
Feb

Jugoistočna Evropa 2020: Civilno društvo i uprava na zajedničkom zadatku

Države nemaju monopol nad informacijama, pa je utoliko i uloga civilnog društva u monitoringu javnih politika i postizanju strateških ciljeva još važnija. Odlika zemalja u tranziciji je nedostatnost zvanične statistike, nepotpunost podataka koji bi omogućili donošenje odluka zasnovano na dokazima, ali i nepouzdanost zvanično predstavljenih podataka o primjeni javnih politika. Civilno društvo stoga treba da igra svoju korektivnu ulogu u

Read more

27
Aug

Posao u državnim organima – Vodič za kandidate

Ovaj vodič za kandidate za posao u državnim organima pripremljen je uz podršku Ambasade SAD u Podgorici u okviru projekta Instituta alternativa “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve!”. Stavovi izneseni u publikaciji ne odražavaju nužno stavove Stejt Departmenta/ Vlade SAD. Doprinos izradi vodiča pružili su i službenici Uprave za kadrove.