15
Nov

Infografik: Vodite računa o svojim pravima

Vodite računa o svojim pravima Koja su vaša prava u toku i nakon postupka zapošljavanja, koje informacije možete da tražite i kojim sve institucijama možete da se obratite ako je neko vaše pravo povrijeđeno ili procedura prekršena – saznajte u našem novom infografiku:

15
Nov

Infografik: Odluka o izboru – Zapošljavanje

Odluka o izboru – Zapošljavanje Kako izgleda raspored koraka u procesu zapošljavanja u državnoj upravi nakon provjere sposobnosti i šta znači ako ste prvi na rang listi kandidata? Saznajte u našem novom infografiku:

15
Nov

Infografik: Provjera sposobnosti za posao

Provjera sposobnosti za posao Na koji način se vrši provjera sposobnosti za posao u državnoj upravi, šta da očekujete na pisanom testiranju, ko će vas intervjuisati i o čemu, kao i koje vrste testiranja postoje u odnosu na to za koji ste se posao prijavili – saznajte u našem novom infografiku:

15
Nov

Infografik: Objavljivanje oglasa i prijava za posao

Objavljivanje oglasa i prijava za posao Na koji način je uprava obavezna da objavi oglase za posao, koje vrste oglasa postoje, šta moraju da sadrže i kako da pripremite prijavu?  

15
Nov

Infografik: Osnovno o zapošljavanju u državnim organima

OSNOVNO O ZAPOŠLJAVANJU U DRŽAVNIM ORGANIMA U našem novom infografiku, saznajte osnovne informacije o zapošljavanju u državnim organima, u skladu sa novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima koji se primjenjuje od 1. jula 2018. godine: