Saopštenja

30
Jan

Poziv organizacijama civilnog društva za pridruživanje mreži Naša uprava

Institut alternativa poziva zainteresovane nevladine organizacije da se pridruže mreži “Naša uprava”. Mrežu “Naša uprava” trenutno čini 13 organizacija civilnog društva: Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za ženska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Aktivna zona, Udruženje za razvoj civilnog društva, NADA, Adria. Ciljevi

Read more

24
Jan

Paralelni fondovi za dodjelu jednokratne pomoći: Milioni eura po volji vlasti

Iz  državnog budžeta je u 2017. godini izdvojeno gotovo dva miliona eura za jednokratnu socijalnu pomoć. Od toga je samo 700.000 eura dodijeljeno najugroženijim slučajevima. Skoro dvostruko više je kroz netransparatne procedure otišlo zaposlenima u državnim institucijama i ministarstvima. Socijalni slučajevi, pritom, mogu da računaju na jednokratnu pomoć preko centara za socijalni rad od pet, deset ili dvadeset eura, dok

Read more

28
Dec

Doprinos uspostavljanju sistema zasluga u crnogorskoj upravi

Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o lokalnoj samoupravi su dva ključna akta, koja će uticati na dalji tok reforme javne uprave u Crnoj Gori. Iako Predlozi, koji su utvrđeni na Vladi, sadrže rješenja koja predstavljaju pomak u odnosu na važeći zakonski okvir i praksu, neophodna su dodatna unapređenja kako bi ovi propisi suštinski odgovorili zahtjevu za uspostavljanjem sistema

Read more

19
Dec

Komentar Predloga Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Komentar istraživačice IA, Milene Milošević, za agenciju MINA o Predlogu Zakona o državnim službenicima i namještenicima U Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima ugrađene su određene preporuke, na kojima je Institut alternativa godinama insistirao. Izdvojila bih profesionalizaciju rukovodećih pozicija u državnim organima, primjera radi direktora uprava i generalnih direktora i sekretara u ministarstvima. Formalna profesionalizacija ovih pozicija ogleda se,

Read more

18
Dec

Skup podstanarski život državnih institucija: Uprava plaća Acu Đukanoviću i bez tendera

Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama i nakon isteka ugovora ostala je postanar u zgradi Aca Đukanovića, a Uprava za imovinu je prećutno nastavila da mu plaća rentu za taj prostor. Četvorogodišnji ugovor sa Đukanovićem vrijedan oko 60.000 eura godišnje istekao je u julu. Uprava za imovinu nakon toga dva puta je, putem javnog tendera, u skladu sa

Read more

17
Nov

Kvalitetnim kadrovskim planiranjem ka efikasnoj javnoj upravi

Uzimajući u obzir udio javnog sektora u ukupnoj zaposlenosti Crne Gore, izdatke za zarade zaposlenih, ali i loše kadrovsko planiranje, jedan od glavnih izazova reforme javne uprave biće njena optimizacija, zaključak je panel diskusije koju je organizovao Institut alternativa. Cilj događaja bio je da otvori prostor za diskusiju službenika i predstavnika civilnog društva koji se bave problematikom upravljanja ljudskim resursima

Read more

15
Nov

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi

Opšti komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi Pozitivne stvari u predloženim izmjenama i dopunama su: ✓ propisivanje roka za dostavljanje podataka o dostavljanju elektronskih registara i informacionih sistema Ministarstvu javne uprave, kako bi se omogućila koordinacija i upravljanje projektima u oblasti informacionog društva; ✓ brisanje ograničenja da samo državni organi i organi

Read more

27
Oct

Koliko je zaposlenih u javnoj upravi nikako da se sazna

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je nedavno saopštila da je broj zaposlenih u organima i institucijama koje se finansiraju iz državnog budžeta 38 hiljada, dok se konačan broj zaposlenih u javnoj upravi, koji će obuhvatiti i lokalni nivo, očekuje krajem oktobra. Činjenica da ni više od godinu dana nakon početka posljednje strategije reforme u ovoj oblasti, mi još uvijek ne

Read more

17
Oct

Odgovornost službenika u fokusu reforme javne uprave

Odgovornost na svim nivoima je ključni koncept za uspostavljanje praksi dobrog upravljanja u državnoj upravi u Crnoj Gori, zajednički je zaključak panel diskusije o prioritetima reforme javne uprave ”Krajnji cilj reforme javne uprave je da olakša život građana, i to svi uvijek moramo imati na umu”, rekla je Eleonora Formanjana, program menadžerka u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, započinjući

Read more

16
Oct

Najava događaja: Prioriteti u reformi javne uprave

Institut alternativa i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u utorak, 17. oktobra 2017. godine u EU Info centru organizuju konferenciju Prioriteti u reformi javne uprave. Na događaju će govoriti:  Eleonora FORMAGNANA, program menadžerka, Delegacija EU – Dobrodošlica i uvodne napomene Milena MILOŠEVIĆ, istraživačica javnih politika, NVO Institut Alternativa – (Manjak) mehanizama za praćenje odgovornosti u javnoj upravi Danijela NEDELJKOVIĆ VUKČEVIĆ, generalna direktorka,

Read more