Saopštenja

9
Oct

Upravna inspekcija kontrolisala samo opoziciju?

Uprkos tome što u Ministarstvu javne uprave tvrde da jačaju kapacitete upravne inspekcije, na meti kontrola prošle, ali i ove godine, uglavnom su opštine u kojima je na vlasti opozicija. Upravna inspekcija lani je izvršila nadzor kod 107 subjekata, od čega 82 kod organa i službi lokalne uprave, 25 nadzora u područnim jedinicama i filijalama Direktorata za upravne unutrašnje poslove

Read more

29
Sep

Otvoreni podaci o radu javne uprave

U skladu sa našim zalaganjem za objavljivanje podataka u mašinski čitljivom formatu, Institut alternativa ovim putem objavljuje statističke podatke iz istraživanja koji se odnose na kvalitet usluga informisanja o procedurama vađenja dokumenata na teritoriji osam opština u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno tehnikom “tajnog posjetioca”, po prvi put u Crnoj Gori. Istraživanje je za potrebe Instituta altenativa sprovela IPSOS Agencija, u okviru projekta

Read more

29
Sep

Saopštenje: Vlada zapošljava bez plana

  Kadrovsko planiranje bi trebalo da odgovori na važna pitanja o tome koliko nam je kadra neophodno i na kojim pozicijama. Međutim, u prvoj godini primjene Strategije reforme javne uprave, Vlada je ostala bez ovih odgovora.   Ni pola godine nakon što je Vlada usvojila zaključak da se hitno donese Kadrovski plan za 2017. godinu, ovaj dokument nije pripremljen. Time su

Read more

24
Aug

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima

U aktuelni Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima ugrađena su određena rješenja, koja prate ranije sugestije Instituta alternativa, naročito u pogledu eksplicitnog prepoznavanja starješina organa kao kategorije u okviru službeničkog sistema (Vidjeti: Profesionalizacija rukovodnog kadra u Crnoj Gori: Između države i politike, Institut alternativa, Podgorica, novembar 2014. godine, dostupno na: http://media.institut-alternativa.org/2015/02/profesionalizacija-rukovodnog-kadra-u-cg.pdf).U aktuelni Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Read more

4
Aug

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi

Aktuelni Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi pravi određene iskorake, koji se naročito odnose na profesionalizaciju starješina i glavnog administratora. Takođe, pohvalno je što su neke naše ranije sugestije, poput razmatranja izvještaja Državne revizorske institucije od strane skupštine opštine usvojene. Međutim, ostaje prostora za dalje unapređenje kontrolne funkcije skupštine opštine, odnosa između lokalne samouprave i javnih ustanova i preduzeća čiji je

Read more

27
Jul

Javne finansije – ključni izazov reforme lokalnih samouprava

Teško je utvrditi optimalan broj zaposlenih na lokalnom nivou, dok, na drugoj strani, visok nivo zaposlenosti u opštinama predstavlja opterećenje za javne finansije, ocijenjeno je na današnjoj konferenciji. Konferencija “Reforma javne uprave – Za ravnomjeran regionalni razvoj i kvalitetne usluge” održana je u Kolašinu u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: da služi i zasluži!”, koji uz podršku Evropske

Read more

29
Jun

Reforma javne uprave do 2020: Prva godina bez značajnih pomaka

Početak primjene Strategije reforme javne uprave nije dao zadovoljavajuće rezultate. U toku je izrada novog akcionog plana koji će postaviti realnije rokove za sprovođenje novih mjera – naglašeno je na današnoj panel diskusiji. Panel diskusiju “Reforma javne uprave: Koliko daleko je 2020?” organizovao je Institut alternativa u Podgorici, u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”

Read more

27
Jun

Najava panel diskusije: “Reforma javne uprave – Koliko daleko je 2020?”

Institut alternativa Vas poziva da ispratite panel diskusiju «Reforma javne uprave: Koliko daleko je 2020?». Događaj organizujemo u okviru projekta «Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži», koji, uz podršku Evropske unije, sprovodimo sa nevladinim organizacijama Bonum, Novi horizont, Natura i Centar za istraživačko novinarstvo. Panel diskusija će se održati u srijedu, 28. juna 2017. godine, u hotelu

Read more

2
Jun

Hrapović i rođaku zaposlio mimo zakona?

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je bez raspisivanja oglasa od početka mandata u svom resoru zaposlio sedam osoba, iako je nedavno tvrdio da se u sistemu zdravstva neracionalno troši. Među novim radnicima je, prema tvrdnjama više izvora, i Hrapovićeva svastika. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) pitao je Hrapovića zbog čega nijesu oglašena radna mjesta za sedam novozaposlenih i kakve

Read more

13
Apr

Građani nedovoljno informisani o javnim raspravama

Većina građana nije informisana o javnim raspravama koje organizuju organi javne uprave, dok je tek nešto više od četvrtine građana čulo za portal e-uprava. Rezultati istraživanja javnog mnjenja, koje je za potrebe Instituta alternativa sprovela Agencija IPSOS, upućuju i na to da je svega 6 procenata građana koristilo portal e-uprava, koji bi trebalo da omogući elektronsko pružanje javnih usluga. Ovaj

Read more