Državljanstvo: Različite informacije na različitim šalterima

Poštovani,

Državljanka sam Crne Gore i moj mlađi sin, stariji sin se rodio u Srbiji 2005. godine u vrijeme SRJ.

Muž je rođen u Srbiji 1967. godine i do vojske je bio prijavljen na Crni Kuk-Banjani, Opština Nikšic, gdje mu je i otac rođen i odrastao. Kad je trebalo da ide u vojsku upisan je u Novi Pazar gdje je i živio.

Kada smo došli da živimo u Nikšić 2007. godine. Prijavili smo se, moj muž i stariji sin. Svake godine su pravili probleme tipa: trebali ste se javiti mjesec dana prije isteka boravka, ili svake godine traženje različitih dokumenata da bi izgubili u vremenu tako da su im dva puta kidali boravak.

Konačno su dobili stalni boravak a za državljanstvo, niko ne pominje ništa. S obzirom na to da moj sin trenira košarku i da mu državljanstvo treba, zanima me kome da se obratim.

Malo sam bila opširna ali ovo je najkraća verzija golgote kroz koju smo prosli u MUP-u Nikšić. A na razlicitim šalterima nam traže različite papire. Nevjerovatno. Hvala.

Vera Milović

One Comment

 1. 09. 03. 2018. at 14:35

  Poštovana gospođo Milović,

  Odluka o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, predviđa da se pod neprekidnim boravkom, koji je jedan od osnovnih uslova za sticanje državljanstva prijemom, neće smatrati:
  – odsustvo iz Crne Gore u trajanju dužem od 90 dana,
  – višekratna odsustva iz Crne Gore koja ukazuju na zloupotrebu prava boravka za sticanje prava na državljanstvo;
  – ako je lice sa priznatim statusom izbjeglice, odnosno lice sa priznatim statusom raseljenog lica u Crnoj Gori, pribavilo javne isprave (ličnu kartu, pasoš) od nadležnog organa države porijekla za vrijeme trajanja izbjegličkog ili raseljeničkog statusa u Crnoj Gori.

  Dakle, na osnovu regulatornog okvira, koji razrađuje primjenu Zakona o crnogorskom državljanstvu, ovo mogu biti razlozi za prekid boravka. Naglašavamo da se istoimenom Odlukom propisuje da se kao razlog za prekidanje boravka ne smiju uzeti u obzir odsustvo u slučaju kada je lice od strane nadležnih i ovlašćenih državnih organa i javnih ustanova u Crnoj Gori upućeno na rad, školovanje ili liječenje van Crne Gore, ili odsustvo lica zaposlenog na brodu čija je matična luka u Crnoj Gori.

  Praksa Upravnog suda je takođe korisna za bliže upoznavanje sa pravima u pogledu prijema u crnogorsko državljanstvo. Ovaj sud je osporio izjednačavanje neprekinutog boravka sa stalnim prebivalištem pa se smatra i da se obnavljanje privremenog boravka iz godine u godinu može smatrati neprekinutim boravkom. O odlukama Upravnog suda u ovoj oblasti možete se više informisati na ovom linku: http://sudovi.me/uscg/odluke/ (vrsta predmeta: upravni sporovi, unutrašnji poslovi, javna uprava).

  Ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da u roku od godinu dana odluči o zahtjevu za prijem u crnogorsko državljanstvo, a protiv odluke na osnovu zahtjeva se može pokrenuti upravni spor – podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

  U prilogu Vam dostavljamo prečišćene verzije ključnih propisa koji uređuju ovu oblast.

  Srdačno,

  Tim Instituta alternativa

  Zakon o državljanstvu

  Odluka o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom

Leave A Comment