Imenovanje direktorice u Domu “Mladost”

Poštovani,

Potrebna mi je pravna pomoć. Kako je moguće da Upravni odbor za direktoricu Doma “Mladost” u Bijeloj postavi Vesnu Zlatković, imajući u vidu da jedan od uslova po sistematizaciji radnih mjesta za to radno mjesto 3 godine rada u struci, tj. socijali…a ista po dolasku na tu funkciju nikad prije nije radila u socijali?

Hvala

One Comment

  1. 16. 09. 2020. at 07:30

    Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisuje da se direktori javnih ustanova u ovoj oblasti biraju na osnovu javnog konkursa i podnesenog programa razvoja ustanove. Svi kandidati moraju ispunjavati uslove konkursa, koji su visoka stručna sprema i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti socijalne i dječje zaštite. Samim tim, ukoliko neki od ovih uslova nije ispunjen, izbor nije izvršen u skladu sa zakonom, i može se pokrenuti pitanje odgovornosti za nepoštovanje zakona. Ipak, za takav zaključak, neophodan je uvid u čitavu dokumentaciju konkursa, koju bi trebalo da javna ustanova učini dostupnom na zahtjev.

Leave A Comment