Javne usluge o privatnom trošku u Kolašinu

Vlasnik sam poslovnog prostora u Kolašinu. U sklopu mokrog čvora, imam od strane JP Vodovod Kolašin ugrađen vodomjer.

Prije 35 dana došlo je do pucanja vodomjera i izliva 2 kubika vode.

Zvala sam radnike i obratila se zahtjevom 15.01.2017.g. Juče su izašli na lice mjesta i nijesu otklonili kvar. Usmeno su mi rekli da moram da kupim vodomjer i platim ugradnju i prijem.

Na računu za vodu plaćam stavku održavanje vodomjera. Kakva su moja prava? Moram li iz svog džepa platiti popravku ili ugradnju novog vodomjera?

One Comment

 1. 24. 02. 2017. at 11:03

  Prava u ovom pogledu regulisana su Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o komunalnoj djelatnosti, pri čemu se na pružanje usluga od javnog interesa prvenstveno primjenuje Zakon o zaštiti potrošača.

  Član 39 Zakona o zaštiti potrošača propisuje da trgovac koji pruža uslugu od javnog interesa putem distributivne mreže ne smije potrošaču uračunavati u cijenu usluge troškove izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije distributivne mreže.

  Samim tim, ne bi trebalo da korisnici usluge snose troškove otklanjanja kvarova.

  Pri Ministarstvu ekonomije funkcioniše Savjet za zaštitu potrošača.

  Mi smo ih takođe kontaktirali kako bismo Vam olakšali komunikaciju. Međutim, nalažost, kako su nam rekli, nema broja koji trenutno funkcioniše preko kojeg se građani mogu obratiti ovom tijelu, ili nadležnom Direktoratu za zaštitu potrošača pri Ministarstvu ekonomije.

  Trenutno, to je najuputnije da uradite na e-mail adresu jovo.rabrenovic@mek.gov.me. Kako opština treba da vrši nadzor nad pružanjem ovih usluga, možete se obratiti i Servisu za građane Opštine Kolašin.

Leave A Comment