Kontakt

Institut alternativa
Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica
Crna Gora

Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org

Institut alternativa je nezavisni, nestranački i neprofitni istraživački centar sa licencom Ministrstva nauke za naučnu djelatnost u oblasti društvenih nauka.

IA se bavi analizom javnih politika u pet stručnih programskih oblasti:

  • javna uprava,
  • odgovorne javne finansije,
  • parlamentarni program,
  • bezbjednost i odbrana i
  • socijalna politika.

Naš angažman u ovim oblastima sastoji se u ukazivanju na probleme, otvaranju pitanja od javnog interesa, praćenju sprovođenja reformi i davanju konkretnih preporuka za unapređenje. Preporukama utičemo na donosioce odluka s ciljem da se unaprijede politike od važnosti za život građana i građanki Crne Gore. Pratimo važne procese u društvu i borimo se za promjene koje će osigurati bolji, odgovorniji, transparentniji rad državnih organa koji će raditi u interesu svojih građana.