Kupljene diplomeKako to da Država Crna Gora daje prednost kupljenim diplomama iz Srbije “postaros” u odnosu na diplome iz CG. Kažem “prednost”, jer imam podatak da je u jednoj Upravi zapošljena osoba sa takvom diplomom, a nakon pripravničkog sa grupom drugih pripravnika.

Ovo vam piše čovjek kome su na sudu dovedena dva lažna svjedoka i koji je osuđen za nešto što nije uradio. Nakon toga morao je i odštetu da plati, uzevši otpremninu i naspustivši posao. Dokle ovako!

Leave A Comment