”Naša uprava”: 16 organizacija na misiji za bolju upravu

Mreža “Naša uprava” bogatija je za tri nove članice: Sigurna ženska kuća, Luča Institut i Ul-info. Kombinacijom iskustva i nove energije, dobićemo nove teme za razmišljanja, a naša istraživanja – nove perspektive.

Podsjetimo, ciljevi mreže “Naša uprava” su učešće u nezavisnom monitoringu reforme javne uprave i dalje osnaživanje crnogorskog civilnog društva za učešće u procesu reforme.

Članice mreže su nevladine organizacije koje se bave pitanjima odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti javne uprave, pružanja usluga, odnosno, u najširem smislu, oblastima dobrog upravljanja i reforme javne uprave.

Partneri će uskoro imati priliku da prisustvuju radionici o monitoringu reforme javne uprave, kao i da prisustvuju sastancima mreže na kojima će se razmatrati dalje zajedničke inicijative i aktivnosti.

Mreža “Naša uprava” nastala je u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži” koji finansiraju Evropska unija u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva i Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat Njemačkog Maršalovog fonda SAD (GMF), a sprovode ga Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo.

Tim Instituta alternativa

Leave A Comment