Neizbor prvorangirane kandidatkinje u Fondu za zdravstveno osiguranje

Moja prijava se odnosi na neregularnosti povodom javnog oglasa, koji je Uprava za kadrove objavila dana 13.04.2015.godine za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, radno mjesto: referent za zdravstveno osiguranje, mjesto rada: Podgorica.

Naime, nakon obavljenog testiranja po spornom javnom oglasu formirana je Rang lista na kojoj se ja, sa netačno utvrđenih 23,40 bodova nalazim na prvom mjestu, na osnovu koje ne budem birana na pomenuto radno mjesto već drugorangirana kandidatkinja. Razlozi koji opredjeljuju direktora Fonda za zdravstveno osiguranje za izbor drugorangirane kandidatkinje su neosnovani i neargumentovani. U pitanju su kriterijumi (motivacija, vještine komunikacije, timski rad, poslovnost) koji su već bili cijenjeni tokom testiranja u Upravi za kadrove, na osnovu kojih je, dakle, i formirana Rang lista. Nakon toga, koristim svoje zakonsko pravo na Žalbu. Komisija za žalbe usvaja moju žalbu i poništava odluku Fonda o izboru drugorangirane kandidatkinje. Komisija za žalbe u svom rješenju konstatuje ”kriterijumi navedeni u obrazloženju odluke kao odlučujući za izbor drugorangirane kandidatkinje već su jednom cijenjeni u postupku provjere sposobnosti, pa, samim tim, ne mogu se cijeniti dva puta, Komisija nalazi da ožalbenu odluku valja poništiti”.

Nakon toga , Uprava za kadrove donosi novu rang listu i koriguje neke nepravilnoosti. Fond za zdravstveno osiguranje donosi novu odluku, gdje se opet vrši izbor drugorangirane kandidatkinje sa rang liste. Kriterijumi koji se navode u obrazloženju su ponovljeni kriterijumi iz prve odluke i drugi kriterijumi (poznavanje poslova radnog mjesta, preciznost i jasnoća izražavanja, lični nastup) koji su već bili cijenjeni u postupku provjere sposobnosti pred Upravom za kadrove. Naravno, opet predajem žalbu Komisiji za žalbe, i očekujuci pozitivan odgovor, smatrajući da je povrijeđeno materijalno pravo, Komisija za žalbe odbija moju žalbu uz obrazloženje da su kriterijumi koji su opredjelili direktora Fonda za zdravstveno osiguranje za izbor drugorangirane kandidatkinje bili proizvod utiska koji je izabrana kandidatkinja ostavila na njega. O kakvom utisku ovdje govorimo???

Pitam se šta je bilo opredjeljujuće za Komisiju za žalbe, da u istoj pravnoj stvari, na istu grešku koja je ponovljena dva puta od strane prvostepenog organa, donosi dva različita rješenja? Ako je Komisija za žalbe u prvom rješenju konstatovala da se isti kriterijumi ne mogu cijeniti dva puta, zašto isto to nije uradila i u drugom rješenju? Ili, zašto u prvom rješenju nije konstatovala ono sto je konstatovala u drugom rjesenju? O čemu se ovdje radi?

Ostaje nejasno zašto direktor Fonda za zdravstveno osiguranje nije izvršio izbor prvorangirane kandidatkinje, posebno iz razloga zato što prvorangirana kandidatkinja ima viši nivo obrazovanja od drugorangirane kandidatkinje, kao i zato što je po svim kriterijumima navedenim u obrazloženju Odluke bolje ocijenjena od izabrane kandidatkinje. Pitam se ,takođe, zašto niko nije konstatovao ”nagrađivanje” izabrane kandidatkinje u dijelu praktičnog testa, gdje je na sedam od osam tačnih odgovora dobila maksimum poena? Uprkos toj (ne)namjernoj ”grešci”, ja sam opet bila na prvom mjestu Rang liste.

Ne znam da li će kome pomoći ovo moje iskustvo, ali ovim putem sam željela da ukažem da je proces testiranja i selekcije kandidata za rad u državnim organima potpuno obesmišljen, kada se maksimalno zloupotrebljava diskreciono pravo starješine organa i kada drugostepeni organ (Komisija za žalbe) koji treba biti samostalan i nezavisan u svom radu, radi u interesu državnih organa a ne onih zbog kojih je prevashodno i formiran 2013. godine. Takvom ponašanju treba stati na kraj! Treba ili ukinuti diskreciono pravo da Rang lista ima svoj smisao zbog čega se formira (transparentno i fer zapošljavanje), ili ukinuti testiranje kojim trošite energiju, vrijeme i novac kandidata za zapošljavanje.

Nadam se da će neko od nadležnih ljudi ovo pročitati i preduzeti konkretne zakonske poteze da se stane na kraj nezakonitom zapošljavanju u državnim organima gdje se zapošljavaju supruge svojih dugogodišnjih radnika bez obzira na njihove stručne kvalifikacije.

U Podgorici, 20.11.2015.god.

11 Comments

 1. Anonymous-Reply
  13. 12. 2016. at 19:38

  Pozdrav svima,
  Želim da vas ohrabrim da ipak ima nade u insitucije sistema države Crne Gore. Ja sam ta koja je pisala ovu prijavu na portalu “Moja uprava”. Upravni sud je dakle usvojio moju tužbu i moram vam reći da sam nakon toga, napokon, birana na sporno radno mjesto. Novi direktor FZZO je postupio po zakonu i birao prvorangiranu, tj.mene.

  • Anonymous-Reply
   27. 12. 2016. at 21:01

   Zasluženo nema šta !!! Puno sreće ti želim u radu. Biće malo saplitanja jer si došla na zakonit način do posla, ali se ne obaziri na to. Pravo je čudo da kumovi, prijatelji i partijski vojnici FZO nisu pokušali opet zloupotrebiti čl.45 st.3 ZDSiN da bi prikrili namještanje oglasa. Ipak, zna se ko je kontrolisao FZO, MUP, Ministarstvo saobraćaja i kako se koristio pomenuti član radi prikrivanja nepotizma i kronizma.

 2. Anonymous-Reply
  16. 06. 2016. at 19:57

  Želim i ovo da podijelim sa Vama koji se nalazite u sličnoj situaciji. Ja sam ta koja je napisala tekst gore. Dakle, nakon druge odluke FZO Komisija mi je odbila žalbu.Nakon toga predala sam tužbu Upravnom sudu. Usvojena je ista. Ali je nakon toga FZO opet donio istu odluku, po treći put. Opet sam uložila žalbu. Nadam se pozitivnom odgovoru. Ne odustajem.

  • Dina-Reply
   17. 06. 2016. at 13:15

   Podrška! Bravo!

  • Anonymous-Reply
   19. 06. 2016. at 00:48

   Možeš li nam napisati koje je obrazloženje dato u novoj odluci? Ja imam identičnu situaciju sa FZO, a sa Upravnog suda cu doći do oktobra. Da li su izmislili novi razlog ili su se zadržali na usmenom intervjuu?

   • Anonymous-Reply
    20. 06. 2016. at 17:05

    FZO je uglavnom ponovio razloge, pokušali su da se “uhvate ” za nešto neosnovano ( izabrana kandidatkinja je imala iskustva u administrativnim poslovima – to nije decidno bilo odredjeno uslovima oglasa ). Izabrana kandidatkinja je pokazala ljubaznost i sposobnost da se poslovi obavljaju sa puno razumjevanja!!
    A što se tiče Upravnog suda, oni brzo odlučuju. Moju tužbu su riješili za tri mjeseca.

 3. sasa-Reply
  05. 05. 2016. at 11:22

  Isto je bilo prilikom konkursa za zapošljavanje stomatologa u VCG i KLiničkom centru – stomatološka poliklinika.
  Što je najgore, umjesto rešenja o žalbi stavljeno je da je moguce samo privatna tužba????

  • Institut alternativa-Reply
   05. 05. 2016. at 11:33

   Poštovani Saša,

   Na zapošljavanje u Kliničkom centru ne primjenjuje se Zakon o državnim službenicima i namještenicima, i nažalost, pravila koja se moraju poštovati su još “labavija”. To je šire pitanje opsega “javne službe” u Crnoj Gori, čiji trenutni obuhvat se trenutno svodi na manje od dvije petine ukupnog javnog sektora.

 4. mimi-Reply
  27. 04. 2016. at 22:04

  Ako ste podnijeli tužbu Upravnom sudu obavezno izvršite uvid u spise predmeta. Ako nema dokaza kojim prvostepeni organ opravdava ove “kriterijume” onda je u pitanju povreda pravila postupka iz člana 226 st.2 tačka 7 u vezi sa članom 203 st.2 Zakona o opštem upravnom postupku. Dispozitiv mora biti u saglasnosti sa obrazloženjem i stanjem u spisima predmeta, a u tvom slučaju najvjerovatnije radi se o prevari sa ciljem zapošljavanja po ko zna kojim kriterijumima.

 5. Sugestija-Reply
  25. 11. 2015. at 16:52

  Iz navedenog, a i iz sličnih iskustava, treba izvršiti ozbiljne izmjene kako bi se spriječile zloupotrebe pri zapošljavanju:
  1. Ukinuti diskreciono pravo i time onemogućiti njegovu zloupotrebu od strane starješina državnih organa, odnosno uvesti obavezu izbora prvorangiranog kandidata.
  2.Prilikom testiranja kod Uprave za kadrove, umjesto predstavnika državnog organa u kome se vrši zapošljavanje, zbog pristrasnosti i favorizovanja kandidata koji su već radili u tom organu ili onih za koje je intervenisano, angažovati stručnjaka koji bi učestvovao u pripremanju pitanja za testiranje, te obavljao profesionalno i nepristrasno ocjenjivanje.
  3. Preispitati zašto i po čijem nalogu Komisija za žalbe donosi odluke na štetu kandidata, pogotovo prvorangiranih.

 6. Anonymous-Reply
  21. 11. 2015. at 19:40

  Isto je bilo u maju za radno mjesto s.referent u Tivtu

Leave A Comment