Neizbor prvorangiranog kandidata u Osnovnom sudu

Prijava se odnosi na javni oglas za radno mjesto viši savjetnik l – upravitelj sudske pisarnice, Osnovni sud Rožaje, koji je objavljen 16. 09. 2014. godine.

Nakon održanog testiranja rezultati su objavljeni 04. 11. 2014. Od 11 prijavljenih kandidata, 4 je prošlo testove. Bio sam prvorangirani na listi koju je sačinila Uprava za kadrove sa 28,50 bodova. Drugorangirani je imao 24,95 bodova.

No da sve bude kako ne treba meni stiže odluka od starješine ovog organa da se neće sada vršiti izbor kandidta jer se smanjio obim posla. Smešno baš…

Mesto sistematizovano, upražnjeno, raspisan oglas, i za 15 dana se smanji obim posla.. A u istom oglasu primaju se 2 zapisničara i 2 pripravnika uz postojeća 2 pripravnika i sve to usred smanjenog obima posla. Čemu svrha? No da stvar bude čudnija, dana 28. 04. 2015. godine, dostavljaju mi odluku koja je donijeta 27. 03. 2015. da se vrši izbor drugorangiranog kandidata. Odluka mjesec dana putuje iz Rožaja u Rožaje? Čudno? Ma ne.

Još čudniji razlog je da se naglo povećao obim posla, a razlog za izbor drugog kanidata je diskreciono pravo, jer je kandidat prilikom intervjua ostavio bolji utisak. No, ni to ne bi bilo čudno u ovoj priči da je isti imao više bodova na usmenom intervjuu. Gle čuda, moja malenkost na intervjuu 20 bodova a drugorangirani 16 bodova. Tu su se malo preračunali izgleda. No idemo dalje, e viva diskrecija..

2 Comments

  1. ax-Reply
    23. 07. 2015. at 09:36

    Pa kako ih nije sramota i stid šta i kako rade, da imaju i trunke savjesti podnijeli bi ostavke…

  2. Institut alternativa-Reply
    05. 07. 2015. at 21:18

    Nalazi Insituta alternativa pokazuju da je Komisija za žalbe, u svojim odlukama, zauzela stav da, nakon raspisivanja oglasa, odnosno donošenja odluke o pokretanju popune radnog mjesta, i dobijanja saglasnosti Ministarstva finansija, starješina državnog organa ne može samostalno, tj. svojevoljno donijeti odluku o poništavanju oglasa. Slično tome, ne može naknadno odlučiti da nema potrebe za popunom radnih mjesta, što bi bio dovoljan osnov za Vašu žalbu Komisiji za žalbe.

Leave A Comment