Neizbor prvorangiranog u Ministarstvu finansija – Poreska uprava

Po javnom oglasu za potrebe Ministarstva finansija od 23.03.2015. godine, za radno mjesto: Poreski inspektor III, Uprava za kadrove je utvrdila Rang listu za izbor kandidata na kojoj sam bio prvorangirani sa 29,79 bodova koje sam osvoijo pred Komisijom.Ministar finansija donosi Odluku o izboru drugorangirane sa obrazloženjem da je drugoplasirana bolje odradila za 1 bod posebni dio i da bolje poznaje poreski sistem, kao i to što se izjasnila kao Crnogorka. Na ovaj način se obesmišljava proces cjelokupnog testiranja i traženja djelova gdje je neki kandidat bolje odradio u odnosu na cjelinu, koja je mjerodavna.
Ja sam završio magistarske studije na Ekonomskom fakultetu, smjer Ekonomija javnog sektora, sa ocjenom 9 iz Finansija, u fazi sam privođenja kraju izrade Magistarskog rada na temu ” Efikasnost i pravednost poreskog sistema Crne Gore”.
Pripadnik sam Bošnjačkog naroda kao manjinskog naroda u Crnoj Gori koji nije zastupljen u državnoj upravi, u mjeri u kojoj  bi trebalo. Umjesto da mi je to prednost kao što Zakon predviđa, oni me dodatno diskriminišu.
U razgovoru sa direktorom Poreske uprave dodatno je osnažena moja prva pozicija. Nakon tog dodatnog intervjua mislio sam da je to završena stvar i da će se ispoštovati zakonska procedura.  Međutim, Odluka ministra je bila drugačija u korist drugorangirane. To je suprotno Zakonu, koji predviđa primjenu diskrecionog prava da ne izabere prvorangiranog kandidata samo u izuzetnim slučajevima, i nakon obavljenog intervjua, koji, ministar, u ovom slučaju nije obavio.

3 Comments

 1. ax-Reply
  23. 07. 2015. at 09:31

  Čista nameštaljka, kako ih sramota nije. Pitam se da li iko ovo čita od savjesnih ljudi pa preduzme kakve mjere prema korupmiranim starješinama. Neka javno kažu ljudima za koga se raspisuju oglasi, da se ne izlažemo svi troškovima.

 2. Anonymous-Reply
  13. 07. 2015. at 12:57

  zar nije samo traženje da se neko nacinalno izjasni kršenje prava? zašto se to pita? po kojem osnovu smije da se traži to?

  • Anonymous-Reply
   17. 10. 2015. at 16:07

   Prilikom popunjavanja prijave po odredjenom javnom oglasu kandidati mogu, ali ne moraju, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Upravo taj podatak obavezuje starješinu državnog organa da postupi prema članu 45, stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji kaže da starješina prilikom donošenja odluke o izboru kandidata vodi računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Leave A Comment