Nemogućnost knjiženja ruševina i dobijanja građevinske dozvole

Svaki građanin ima pravo da traži građevinsku dozvolu za izgradnju objekta ukoliko na svojoj parceli ima ruševinu stariju od dana donošenja planskog dokumenta. Da bi podnio zahtjev za građevinsku dozvolu, potrebno je da priloži List nepokretnosti u kojem je upisana ruševina. Mnoge ruševine nijesu uknjižene jer se nijesu vidjele na avionskim snimcima. Danas vlasnici ruševina pokušavaju da isprave grešku, i da uknjiže ruševine. Da bi uknjižili ruševine, potrebno je da pokrenu postupak pred Upravom za nekretnine. Na početku postupka treba da predaju OVJEREN Elaborat snimanja ruševine koji izrađuju licencirane geodetske organizacije. Ovjeru Elaborata vrši Uprava za nekretnine. Uprava za nekretnine (posebno Područna jedinica Podgorica) ODBIJA da vrši pregled i ovjeru Elaborata jer, navodno, za predmetni objekat nije izdata građevinska dozvola. Geodetske organizacije koje izrađuju Elaborate ne traže uknjižbu, već pregled i ovjeru. Tako se građanin na startu onemogućava da TRAŽI svoje pravo. To je, po meni, ustavna kategorija. Svako ima pravo da TRAŽI svoje pravo, osim vlasnici ruševina. Ne mogu pokrenuti postupak za dobijanje građevinske dozvole jer njihovi objekti (često stari više stotina godina), nemaju građevinsku dozvolu. Tako Uprava za nekretnine pravo građana da traže građevinsku dozvolu pretvara u suprotnost – nemogućnost da traže građevinsku dozvolu. To je primjer za “Contradictio in adjecto”. Nepostojanje građevinske dozvole ne može biti razlog za neknjiženje ruševina, jer je najveći broj star više od 100 godina, kad je pojam “građevinska dozvola” bio nepoznat.

Leave A Comment