Neobjavljivanje rezultata provjere sposobnosti

Skrenula bih pažnju na nepravilnost u radu državnog organa za zapošljavanje državnih službenika i namještenika. Naime, nakon završenog postupka provjere sposobnosti za javni oglas, interni oglas i javni konkurs, na sajtu Uprave za kadrove imali smo uvid u rezultate sa provjere sposobnosti koji sadrže tekst oglasa, izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta kao i rang listu za izbor kandidata.

Sada samo objavljuju tekst oglasa i rang listu, dok uvid u bodovanje sa testiranja možemo samo da dobijemo na zahtjev rukovodioca, i to ako ga odobre. Iz čega se može izvući zaključak da nema transparentnosti u radu, prilikom testiranja za radno mjesto u državnom organu.

2 Comments

 1. Institut alternativa-Reply
  15. 07. 2015. at 12:45

  Uprava za kadrove je prestala da objavljuje na svom sajtu rezultate provjere sposobnosti zbog zaštite ličnih podataka kandidata. Međutim, saglasni smo da se to može negativno odraziti na transparentnost postupaka, pa ćemo se zalagati za rješenje koje bi pomirilo ova dva, ponekad suprostavljena principa – transparentnosti i privatnosti.

  • Anonymous-Reply
   15. 07. 2015. at 13:29

   Ne bih se zadovoljila njihovim ‘obrazloženjem’. Nadam da će te Vi kao nevladina organizacija predložiti rješenje, kako bi se steklo povjerenje u transparentniji postupak testiranja.

Leave A Comment