Neodgovarajući način testiranja znanja stranog jezika

Prijavila sam se na interni oglas između državnih organa. Međutim, dobila sam test iz engleskog jezika za koji smatram da nije odgovarajući za provjeru nivoa B1 znanja stranog jezika. Pri tom, moram napomenuti da sam radila u inostranstvu, kao i da sam pohađala seminare i kurseve na engleskom jeziku i da imam visoko znanje. Interesuje da li neko zna koja je procedura da se žalim na sami test engleskog jezika? Želim da dobijem test na uvid kako bih verifikovala kojem nivou isti pripada, kao i da li je to test koji odgovara potrebama radnog mjesta na koje sam konkurisala. Test je strukturiran na način da nije bilo gramatike, iako se dobro zna da B1 nivo mora sadržati i dio koji se odnosi na gramatiku, a ne dvosmislene rečenice koje se odnose na opšte znanje i kulturu, samo sto su napisana na engleskom jeziku. Primjera radi, jedno od pitanja je bilo “Koji je događaj bio presudan u Prvom svjetskom ratu?”, a dati su ponuđeni odgovori od kojih se treba izabrati jedan – u kojem se to gradu desilo.
Molim Vas za povratnu informaciju.

2 Comments

 1. Institut alternativa-Reply
  25. 01. 2016. at 09:38

  Na sve nepravilnosti prilikom provjere sposobnosti, osim prigovora koji se upućuje direktno Upravi za kadrove, nakon što je postupak sproveden i izvršen izbor kandidata, možete se žaliti Komisiji za žalbe. Rok za žalbu je 8 dana od prijema odluke o izboru kandidata po datom oglasu.

  Prilikom nepravilnosti koje se dešavaju tokom same procedure, međutim, uputnije je uložiti prigovor, na koji službenici Uprave za kadrove, kako sami kažu, odgovaraju u roku od 8 dana. Za uvid u cjelokupnu dokumentaciju takođe treba da se obratite Upravi za kadrove.

  • mimi-Reply
   03. 02. 2016. at 15:50

   Ovaj “prigovor” nema uporište ni u Zakonu o upravnom postupku, ni u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima. To je pojam koji su izmislili za naivne. Jedini zakonom ustanovljeni modus zaštite prava prilikom zapošljavanja i zaštite stečenih prava je žalba koja se izjavljuje Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana donošenja akta kojim se odlučuje o Vašim pravima. Ovo što zovu “prigovor” je način da oni saznaju gdje su pogriješili prilikom namještanja, pa da onda te svoje greške isprave i pokriju namještene oglase (javni, interni – nebitno, jer su “namješteni” za unaprijed poznate kandidate), prije nego što vi dođete do Komisije za žalbe. Tako da samo naivni mogu pomisliti da će “prigovorom” riješiti nešto u svoju korist, a time samo sebi otežavaju zaštitu svojih prava.
   Takođe, čitajući priče o kojima se govori o postupanjima Komisije za žalbe, upitna je i sama svrha podnošenja žalbe, jer su obrazloženja koja se daju u rješenjima tako “providna” i data samo i isključivo sa ciljem zaštite prvostepene odluke, a to što nemaju veze sa razumom i zdravom logikom, to nema veze. Bitno je samo da je forma ispoštovana, a o suštini…

Leave A Comment