Nepoštovanje rang liste u Državnom arhivu

Ovim putem želim da prijavim nezakonite i nepravedne radnje u postupku izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Državnom arhivu Crne Gore od strane direktora Stevana Radunovića.

Uprava za kadrove je u oktobru 2014. godine objavila javni oglas za radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ica III u Arhivskom odsjeku za sređivanje i obradu arhivske građe do 1945. godine – Cetinje, 2 izvršioca. Nakon obavljene provjere sposobnosti pred stručnom komisijom, Uprava za kadrove je dana 26.11.2014. godine utvrdila rang listu br. 02/1-112/14-12399/1 na kojoj se nalazim na prvom mjestu sa ostvarenih 29,48 bodova.

Direktor DACG Stevan Radunović „razmatrajući rang listu“ protivzakonito donosi odluku kojom bira drugorangiranog sa 26,80 i trećerangiranog kandidata sa svega 22,92 boda. Time je povrijeđen član 45 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisano da se, po pravilu, vrši izbor najbolje ocijenjenog kandidata, a samo izuzetno drugog kandidata, nakon obavljenog intervjua i uz navođenje razloga za takvu odluku. Nakon toga, koristim svoje zakonsko pravo i ulažem žalbu Komisiji za žalbe, koja istu usvaja i poništava odluku direktora Arhiva.

Nepokolebljivi Radunović u ponovnom postupku obavlja intervju i donosi istovjetnu odluku koja sadrži gotovo identično obrazloženje kao i poništena odluka, što je dokaz da je intervju sa kandidatima obavljen pro forme. Obrazloženje odluke nije argumentovano, jer ne sadrži razloge za izbor drugog i trećeg kandidata, s obzirom na to da razlog sam po sebi mora biti opravdan da bi se uopšte mogao nazvati razlogom. Zakonom je propisano da se samo izuzetno može izabrati kandidat koji nije prvi na listi, što ukazuje da se u ovom slučaju radi o očiglenoj zloupotrebi diskrecionog prava direktora. Dodatan razlog kojim se anulira mogućnost da ja kao prvorangirana ne budem izabrana za zasnivanje radnog odnosa u Državnom arhivu, jeste činjenica da se biraju dva kandidata. Dakle, direktor Arhiva u odnosu na mene dva puta i potpuno neosnovano pribjegava primjeni izuzetka.

Rješavajući po mojoj ponovnoj žalbi, Komisija za žalbe istu odbija navodeći, između ostalog, da su za njih „prihvatljivi razlozi“ da je trećerangirani kandidat obavljao pripravnički staž u Državnom arhivu (?!). Ukoliko je presudan i jedini razlog za izbor kandidata njegov pripravnički staž, raspisivanje javnog oglasa je obična farsa, jer su svi ostali kandidati unaprijed u neravnopravnom položaju, bez obzira na mnogo bolje rezultate. Na ovaj način, dakle, u potpunosti se obesmišljava Uprava za kadrove kao institucija, potcjenjuje rad zvanične komisije koja profesionalno vrši testiranje kandidata i krši zakonska procedura provjere sposobnosti i utvrđena rang lista (čiji sami naziv jasno upućuje na njenu svrhu – rang lista za izbor kandidata, čl. 44 navedenog zakona).

Naime, uvidom u rang listu evidentno je da nije u pitanju neznatna razlika u bodovima (kao što je npr. razlika u decimalnom broju između 3. i 4. kandidata koji su ostvarili 22,92 i 22,15 bodova), već vrlo upečatljiva bodovna razlika između mene i ostalih kandidata. Lične kompetencije i kvalifikacije koje posjedujem dokaz su da nijesam slučajno zauzela prvo mjesto na rang listi. Magistrirala sam sa prosječnom ocjenom 9,4 na Fakultetu političkih nauka. Prilikom pisanja magistarske teze iz oblasti istorije diplomatije, koju sam odbranila sa ocjenom A, upravo sam se u Državnom arhivu bavila istraživačkim radom i koristila arhivsku građu. Moj naučni rad objavljen je u „Istorijskim zapisima“, a pojavljujem se i kao redaktor djela „Gagićeva pisma Njegošu“. Imala sam čast da prof. dr Radoslav Raspopović, direktor Istorijskog instituta Crne Gore, za mene napiše preporuku za zasnivanje radnog odnosa u Državnom arhivu.

Ostaje nerazjašnjeno što je to što meni nedostaje da bih bila izabrana za radno mjesto samostalnog savjetnika III, koje predstavlja početno, odnosno najniže zvanje državnog službenika u okviru datog nivoa, a za koje čak i premašujem zakonom propisane uslove.

mr Milica Dragićević
Cetinje, 9. maj 2015. godine

3 Comments

 1. Sasa-Reply
  14. 05. 2015. at 13:35

  Veoma me je neprijatno iznenadio ovaj tekst! Milicu poznajem kao sugradjanku i mislim da bi je svi pozeljeli za saradnika. Sto mi da ocekujemo, koji imamo samo srednju skolu, ako jedna djevojka ovakvih kvaliteta ne moze biti primljena na posao?!

 2. Anita-Reply
  13. 05. 2015. at 16:10

  Velika podrska za Milicu. Smatram da djevojka zasluzuje svoje radno mjesto, jer sa svojim regularnim znanjem i obrazovanjem treba da joj se omoguci stalni radni odnos,jer je pokazala prije svega koliki je covijek i koliko plijeni svojim radom, upornoscu,borbom i obrazovanjem. Milica je sa ovim pokazala koliko je hrabra i pametna djevojka,koja ima veliki potencijal za buducnost posla za koji se edukovala. Sama cinjenica koliko je bodova ostvarila legalnim putem na testu, i sa koliko velikom ocjenom je diplomirala i magistrirala jedan od najtezih fakulteta govori o tome koliko je edukovana. Nadam se da ce komisija i drzavni organi donijeti ispravnu odluku i pravdu da Milica dobije ovaj posao, jer ona to zasluzuje. Milice, uz tebe smo svi!

 3. Marko-Reply
  12. 05. 2015. at 08:46

  Znači, ako se na oglas prijavi neko ko je radio pripravnički u tom organu, svi ostali nemaju šanse, bez obzira na kvalifikacije?

Leave A Comment