Neravnopravnost građana u knjiženju nepokretnosti

16. jula 2015. godine je izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Član 16 Zakona kaže: “U članu 137 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Ne smatra se promjenom razlika u podacima koji se odnose na površine posebnog dijela objekta upotrebom različitih standarda za računanje površina.“

To znači da vlasnici posebnih djelova zgrade izgrađene prije primjene novih standarda za računanja površina ne mogu uknjižiti pravu površinu svoje nepokretnosti. Naime, ranije su se terase računale sa 25%, 50% ili 75% površine, u zavisnosti je li pokrivena, ili ne. Sada je standard da se površine terasa računaju 100%. Svi vlasnici u novim zgradama imaju uknjižene 100% površine terasa. Ova izmjena Zakona ima više implikacija:

1) Nijesu svi građani ravnopravni – iako imaju identične stanove, površina upisana u katastar nije jednaka. Na osnovu toga, ni kupoprodajna cijena, kao ni porezi nijesu isti. Porez na nepokretnost se obračunava po površini, pa je neravnopravnost građana očita.
2) Prilikom prometa nepokretnosti se plaća porez na promet. Pošto površine terasa u starim zgradama nijesu upisane u površini 100%, i poreska osnovica je umanjena, pa su umanjeni prihodi budžeta. Takodje, umanjen je i porez na nepokretnost, što umanjuje prihode, kako države, tako i lokalnih samouprava. Vrlo gruba procjena je da terase imaju 15-20% površine stana. To znači da su porez na promet, i porez na nepokretnost manji za 7,5-10%. Porez na nepokretnosti je Glavni grad planirao za 2016. u iznosu 7.430.000,00€. Šteta za Glavni grad je vjerovatno veća od 500.000€.
3) Da bi se promijenila površina posebnog dijela, potrebno je priložiti Elaborat etažne razrade posebnog dijela i platiti Upravi za nekretnine ukupno 40€ (5€+20€+5€+10€). Više od 100.000 posebnih djelova ima pogrešno upisanu površinu, što čini, potencijalnih, 4.000.000€ za Upravu.

To mi je prvi put da čujem da se državni organ, bez očitog interesa, trudi da umanji prihode države i lokalnih samouprava. Jedini mogući interes je smanjenje obima posla za zapošljene u Upravi za nekretnine.

3 Comments

 1. Anonymous-Reply
  30. 05. 2018. at 16:29

  Svi koji nijesu legalizovali balkone, terase i lođe ne samo da ne plaćaju porez nego ne plaćaju ni novac za održavanje ulaza na iste a to je zakonska obaveza po Zakonu o etažnoj svojini.

 2. milankadju@gmal.com-Reply
  29. 05. 2018. at 17:43

  Stanari koji nijesu uknjižili prosebne prostorije terase , balkone i lođe ne samo što ne plaćaju porez na te prostore nego ne plaćaju ni održavanje ulaza na iste.

 3. Anonymous-Reply
  07. 05. 2018. at 17:23

  U mojoj zgradi jedino sam ja legalizovala lođu prilikom kupovine stana,po projektu uzetog iz ARHIVA CRNE GORE I REŠENJA O DOBIJANU STANA.

Leave A Comment