Ocjenjivanje praktičnog dijela testa

Poštovani,

Molim za pomoć u vidu pružanja savjeta, odnosno otklanjanja dileme o postupku ocjenjivanja sposobnosti kandidata koji se prijave na oglase koje za potrebe državnih organa objavljuje Uprava za kadrove. U važećoj Uredbi, donijetoj 2018.godine, nijesam uspjela pronaći dovoljno precizan odgovor.

Moje pitanje se odnosi na postupak ocjenjivanja na posebnom dijelu pisanog testa, dakle onom koji sadrži zadatke koji se odnose na opis poslova konkretnog radnog mjesta. S obzirom na lično iskustvo, stiče se utisak da tu postoji veliki prostor za manipulaciju, odnosno čini se da od stava i (ne)naklonjenosti predstavnika državnog organa, za koji je raspisan oglas, prema kandidatu zavisi da li će odgovori kandidata biti smatrani zadovoljavajućim ili ne. Takođe, ne vidim svrhu spiska literature/pravnih akata objavljenih u sklopu oglasa kao obavezna literatura, kada u pojedinim slučajevima, ista nije uopšte obuhvaćena posebnim dijelom pisanog testa.

Možete li mi dati podrobnije informacije i da li u predočenim slučajevima ima osnova za žalbu.

Hvala unaprijed.

3 Comments

 1. Marko-Reply
  24. 11. 2020. at 08:56

  Sjajan komentar HemkoMNE, cijela analiza

 2. HemkoMNE-Reply
  23. 11. 2020. at 22:05

  U vezi žalbe možete stalno da se žalite na činjenično stanje jer to i zakon omogućava. Ali Komisija za žalbe je u svojim rješenjima 2014. godine čak javno konstatovala da ne moze cijeniti postupak koji je sproveden u postupku kod Uprave za kadrove. Bukvalno ljudi napisali da možete da se žalite na šta god hoćete, ali da bodovanje na osnovu kojeg je sačinjena rang lista ne smijete ni pomisliti da osporite. Upravni sud je rušio navedenu “nejasnoću”, al se sada ista prikriveno primjenjuje samo što su sada pametniji i iskusniji i ne kažu to otvoreno.
  Kad uzmete spise i pokušate da utvrdite na osnovu čega su ljudi dobili bodove daju vam jedan papir koji ima naziv “izvještaj o ocjenjivanju” u kojem su dijeljeni bodovi od 1 do 5 od strane komisije. Kriterijumi koje ocjenjuju su nejasni i nerazumljivi, pisane testove drugih kandidata vam ne daju da pogledate, a Upravnom sudu ih ne dostavljaju uopšte.

  Komisija za žalbe, organ kojem se “žalite” i koja je u svom radu “samostalna” i “nezavisna” zavisi od Uprave za kadrove. U Upravi za kadrove postoji Odjeljenje za logistiku i pomoć u radu Komisije za žalbe pa se doslovce žalite Upravi za kadrove na postupanje Uprave za kadrove. Pametnom dosta.

  I na kraju morate da shvatite da oglasi na koje konkurišete su unaprijed namješteni za kandidate. Vi im samo dajete legitimitet svojim prijavama pa onda mogu da kažu kako je postojala konkurencija i pobjedio je najbolji. A u većini slučajeva kandidati kojima je obećan posao dobijaju unaprijed pitanja koja ce im biti na “ispitu”.

 3. mu_ia16-Reply
  23. 11. 2020. at 13:03

  Poštovana,

  Nažalost, Zakon i Uredba u ovom dijelu pate od nejasnoća i praznina koje se očigledno negativno odražavaju na kredibilitet procedura. Ipak, to ne znači da nemate pravo na žalbu, ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vaših prava. Podsjećamo da je komisija za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina dužna da sačini izvještaj o sprovedenoj proceduri testiranja. Takođe, vi imate pravo na uvid u dokumentaciju oglasa kako biste utvrdili na koji način je izvršeno ocjenjivanje drugih kandidata. Iako je teško standardizovati procedure ocjenjivanja za sve vrste specifičnih praktičnih zadataka, ukoliko smatrate da je neki kandidat za očigledno lošiji odgovor dobio bolju ocjenu, možete uložiti žalbu, uz prilaganje relevantne dokumentacije – pisanih testova, i izvještaja o ocjenjivanju koji je sačinila Komisija, kao potkrepljenja Vaših tvrdnji. Podsjećamo da Komisija i Upravni sud rijetko meritorno odlučuju u ovoj oblasti, što se negativno odražava na zaštitu prava. Ipak, ukoliko ne budu u stanju da meritorno odluče a utvrde potencijalne propuste u sprovođenju provjere znanja i spososbnosti, mogu poništiti rješenje i predmet vratiti na ponovni postupak.

Leave A Comment