Onemogućen uvid u dokumentaciju oglasa Ministarstva odbrane?

Želim da prijavim nepravilnost u transparentnosti postupka po Javnom konkursu 80601-1076/17-2, Ministarstvo odbrane, prijem civilnog lica na radnom mjestu stomatolog\škinja.Odluka o kandidatu, nakon obavljenog testiranja je donijeta 19.07.2017 godine a ja sam je dobio 06.09.2017 u pisanom obliku (prethodno sam dobio rezultate putem e-pošte).

Moje pravo da ostvarim uvid u konkursnu dokumentaciju je spriječeno na način “da (će) moći biti obavljeno tek nakon 7 do 10 dana” (riječi kontakt osobe, koja je navedena u tekstu Javnog konkursa). Razgovor je obavljen 6.09 2017. godine. Navodno, neki ljudi koji su zaduženi za to, nisu trenutno na radnom mjestu, iako sam se obratio Instituciji a ne pojedincima. Na ponovni Zahjtev, upućen e-mailom da mi se omogući uvid ili da mi se dostavi obrazloženje u pisanom obliku zašto ne mogu da ostvarim to pravo (što me sprečava da koristim pravne ljekove), nije mi odgovoreno.

Smatram da su grubo prekršena moja prava kao građanina i učesnika konkursa a samim tim da je dovedena u pitanje transparentnost procesa, tim prije što je i nejasna metodologija ocenjivanja kandidata.

One Comment

 1. Institut alternativa-Reply
  07. 09. 2017. at 08:34

  U produžetku je dopis koji je Institut alternativa uputio Ministarstvu odbrane povodom prijave:

  Poštovani,

  Institut alternativa se u svom radu bavi unapređenjem transparentnosti javnog sektora, naročito u odnosu na zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima. Sa ciljem da unaprijedimo svoje napore u ovoj oblasti, pokrenuli smo i posebnu Internet stranicu, preko koje građani mogu prijaviti nepravilnosti u radu uprave.

  Na sljedećem linku možete pronaći prijavu koju smo dobili preko našeg sajta Moja uprava, u kojoj građanin tvrdi da mu je onemogućen uvid u dokumentaciju javnog oglasa br. 80601-1076/17-2, koji je objavilo Ministarstvo odbrane. Posljedično, kandidat nije u mogućnosti da pokrene upravni spor u propisanim rokovima – http://mojauprava.me/onemogucen-uvid-u-dokumentaciju-oglasa-ministarstva-odbrane/.

  Imajući u vidu da propisi kojima se regulišu prava i obaveze državnih službenika, a koji bi trebalo da se primjenjuju na sva pitanja koja nijesu regulisana Zakonom o vojsci i Pravilnikom o načinu prijema lica u službu u Vojsci Crne Gore i rezervni sastav Vojske i načinu izbora kadeta, predviđaju znatno kraći rok za omogućavanje uvida u dokumentaciju oglasa, ovim putem upućujemo na važnost poštovanja propisa, kako bi se obezbijedila transparentnost zapošljavanja, ali i ostvarivanje prava svih zainteresovanih kandidata na ravnopravnim osnovama.

  Takođe, zamolili bismo Vas da nam dostavite povratnu informaciju u pogledu pravnog osnova za odugovlačenje uvida u dokumentaciju, s obzirom na činjenicu da se takvo postupanje Ministarstva direktno odražava na mogućnost pokretanja upravnog spora u ovom konkretnom slučaju.

  Nadamo se brzom odgovoru i zahvaljujemo na saradnji.

  Srdačno,

  Tim Instituta alternativa

Leave A Comment