Pogrešno bodovanje prilikom provjere sposobnosti

Na testiranju sam pao svaki put, ukupno 10 testiranja.

Odlučih se da tražim da pogledam test koji sastavlja Uprava za kadrove jer sam položio praktični i znao sam da sam dovoljno tačnih pitanja imao na prvom testu ( UZK ).

Kad sam došao da pogledam test, ispostavilo se da su mi 5 tačnih pitanja prekrižana kao netačna i zbog toga nijesam položio. Od tada sam prestao da se prijavljujem na konkurse u državnu službu… Bravo bravo bravo,

One Comment

  1. Anonymous-Reply
    13. 07. 2015. at 12:58

    jesi li se žalio? ne mogu pogrešno valjda sabrati i nikom ništa.

Leave A Comment