Prebacivanje odgovornosti na štetu stanara

Poštovani,
prijavljujem ovim putem problem kao stanar zgrade u Bloku VI, ul. Đoka Miraševića 24, i kao vlasnik garažnog mjesta, jer imamo ozbiljan problem sa marketom IDEA koji je zakupac u našoj zgradi.

Prema dobijenim uputstvima i preporukama, ovdje kopiram dva dopisa koja je agencija koja nam održava ulaz i garažu poslala u ime stanara, a iz kojih će se najbolje uočiti kakva je nepravilnost u pitanju.

Srdačan pozdrav.

I Dopis za novinare

Poštovani,

Obraćamo vam se u ime Skupštine stanara zgrade u ulici Đoka Miraševića ulazi br. 20 i 24 kao i Skupštine ‘’Stambena zgrada – posebne garaže Đoka Miraševića br. 20 i 24’’, zgrade ‘’Zetagradnja’’ u ulici Đoka Miraševića, Blok VI u vezi sa nizom problema sa kojim se suočavamo, nadajući se da ćete nam objavljivanjem ovog slučaja pomoći da ubrzamo njihovo rješavanje i da dobijemo adekvatnu reakciju od nadležnih državnih institucija.

Zgrada je useljena početkom 2014. godine, ima dva ulaza i dva nivoa podzemnih garaža sa oformljenim skupštinama stanara za sve tri cjeline. Upravljanje skupštinama stanara do unazad pola godine sprovodila je „Zetagradnja“ shodno obavezi iz kupoprodajnih ugovora, a nakon toga su stanari oformili skupštine. U zgradi se u prizemnom dijelu takođe nalazi i niz poslovnih prostora od čega najveći iznajmljuje kompanija „Mercator doo“ za market „Idea“, koja ujedno koristi i par garažnih mjesta na novou -1 od useljenja zgrade.

Market „Idea“ garažna mjesta koristi za odlaganje prerađenog jestivog ulja iz svoje kuhinje koje pomoću separatora smješta u kanistere. Već smo nekoliko puta u garaži imali havarije zbog kvarova na separatorima, usljed čega je dolazilo do izlivanja ulja iz kanistera i pričinjavanja materijalne štete na nivoima -1 i -2. Dodatno, i kada ne dolazi do izlivanja ulja, na oba nivoa se može osjetiti jako neprijatan miris od isparenja koji je štetan po zdravlje ljudi. Važno je naglasiti i da se pražnjenje kanistera obavlja na neadekvatan način, angažovanjem pojedinaca koji kantama prazne kanistere i prosipaju ulje u šahte atmosferske kanalizacije oko zgrade.

Obzirom da se radi o opasnom otpadu čija isparenja udišemo i direktno nam štete zdravlju, da postoji rizik od izbijanja požara jer se radi o zapaljivoj materiji, kao i činjenici da kada dođe do izlivanja ulja stvara se materijalna šteta na samoj infrastrukturi u garaži kao i na parkiranim vozilima po kojima curi ulje, obratili smo se nadležnim službama: Komunalnoj policiji, Komunalnoj inspekciji, Upravi za inspekcijske poslove, Ekološkoj inspekciji, Institutu za javno zdravlje, Inspekciji za stanovanje, Građevinskoj inspekciji, gradonačelniku i njegovim zamjenicima. Većina ovih zahtjeva upućena je 5.6.2017. neposredno nakon posljednje havarije, a do dana današnjeg zvaničan odgovor stigao nam je jedino od Ekološke inspekcije i Komunalnog inspektora sa čijim odgovorima ne možemo biti zadovoljni obzirom da smo u svim našim dopisima zahtijevali hitnu reakciju nadležnih službi i uklanjanje gore pomenute konstrukcije.

Važno je napomenuti da smo i u noći havarije, kada se ogromna količina ulja izlila, kontaktirali telefonskim putem Komunalnu policiju i Komunalnu inspekciju. Osim činjenice da ni jedni ni drugi nijesu prepoznali opasnost koja je mogla proizići iz ove situacije niti preuzeli na sebe obavezu da se pojave na lice mjesta i procesuiraju slučaj, već su nas upućivali jedni na druge, dodatno nas niko od njih nije uputio na eventualnu treću instituciju ili službu za hitne intervencije koja bi mogla da dođe i odmah riješi problem.

Takođe smo putem call centra na broj 080555555 uputili prijavu i pojasnili situaciju, uz napomenu da očekujemo da se problem uputi na adrese svih relevantnih institucija čija je ovo nadležnost. Rečeno nam je da ćemo dobiti odgovor na prijavu u roku od mjesec dana što je, složićete se, zaista predug period jer priroda problema zahtijeva bržu reakciju.

Odgovor koji smo dobili od Komunalne inspekcije 14.06.2017. je da su naš zahtjev proslijedili Upravi za inspekcijske poslove, jer ovo nije njihova nadležnost. Za naknadu štete uputili su nas na nadležni sud. Ekološka inspekcija je u odgovoru od 16.06.2017. navela da su nakon inspekcijskog pregleda utvrdili da postoje masne mrlje u garažnom dijelu, a da je subjekat angažovao ovlašćeno pravno lice da izvrši čišćenje terena („Higijena prostora“). Dodatno, konstatovano je da je „Mercator“ priložio na uvid ugovor sa „Hemosan“ firmom za predavanje otpadnog jestivog ulja. Zaljučak je da njihova nadležnost nije uklanjanje separatora, pa je ekološki inspektor proslijedio predmetnu prijavu Inspekciji za stanovanje kao i Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Kao što se može vidjeti iz svega gore navedenog, institucije prebacuju odgovornost sa jedne na drugu, bez jasno preciziranog odgovora da li “Mercator” ima potrebne dozvole za instaliranje sporne konstrukcije i da li je ona instalirana u skladu sa dozvolom koju eventualno posjeduju. Takođe, nigdje nije navedeno da su inspekcije provjerile da li se zaista sve sprovodi po ugovorima koji su priloženi od strane „Mercator doo“ ili im je postojanje ugovora jedini dokaz da se te aktivnost obavljaju u skladu sa istim, obzirom da vlasnici garaža svakodnevno svjedoče aktivnostima koje su u potpunoj suprotnosti sa svim navedenim.

Važno je napomenuti da smo poslali zvanične dopise kako „Mercator doo“ tako i „Zetagradnja“ i uputili ih u problem. Do sad od njih nijesmo dobili zvaničan ogovor niti je bilo ikakvih aktivnosti u cilju rješavanja problema sa kojim smo suočeni.

Pored ovog problema kojeg smatramo gorućim, koristimo priliku i da navedemo da smo suočeni sa još dva krupna problema izazvanih od strane „Mercator doo“ i „Zetagradnja“. Prvi se odnosi na ventilacione sisteme postavljene na krovu poslovnog prostora „Idea“ marketa u prizemlju koji stvaraju nesnosnu buku. Stanari naše i okolnih zgrada su ovaj problem takođe prijavljivali Upravi za inspekcijske poslove, ali do sada nema pomaka niti naznake rješavanja problema.
Drugi problem je što garažna vrata ne funkcionišu jer nijesu dimenzionisana shodno broju garažnih mjesta, odnosno frekvenciji saobraćaja (broj otvaranja i zatvaranja) koja podrazumijeva da vrata treba da su 24h zatvorena, pod kojim uslovima su i kupovana garažna mjesta. Uzevši ovo u obzir, pored užasnog stanja sa separatorima imamo i garažu koja je 24h otvorena što dodatno povećava rizik jer je time garažni prostor izložen i nezaštićen.
Dodatan problem je što, obzirom na vlasničku strukturu garažnih mjesta gdje „Zetagradnja“ posjeduje većinu, ni jednu odluku Skupština ne može donijeti bez njihove saglasnosti. Od njih nažalost ne postoji nikakva reakcija na ovaj problem, iako bi zdrava logika nalagala da je i u njihovom interesu da se problem kako sa separatorima tako i garažnim vratima riješi.
Takođe je bitno napomenuti da za sve ove godine od kako je zgrada useljena ni „Mercator“ ni „Zetagradnja“ nijesu uplatili ni cent po osnovu troškova održavanja što im je zakonska obaveza.

Zbog svega gore navedenog, naša je percepcija da se sve institucije kojima smo se do sad obraćali koriste zvaničnim rokom za odgovor i prebacivanjem odgovornosti s jednih na druge u svrhu prolongiranja rješavanja ovog problema. Obzirom da nam ni jedna od njih nije dala ni savjet u kojem smjeru da djelujemo nadalje kako bismo riješili problem i ne preduzimajući ništa da nas kao pojedince zaštite od samovolje kako „Mercator doo“ tako i „Zetagradnja“, nadamo se da, ukoliko dobijemo medijsku pažnju, ovaj slučaj neće imati sudski epilog koji bi, obzirom na stanje u sudstvu, trajao godinama, a za to vrijeme ne bismo mogli da koristimo svoju imovinu. Garaže su trenutno neupotrebljive jer pored isparenja postoji i stalna opasnost od oštećenja usljed izlivanja ulja i izbijanja požara, a aspekat sigurnosti kako ljudi tako i imovine je dodatno ugrožen od momenta kvara na vratima jer svako ima pristup garaži.

Shodno svemu gore navedenom, pozivamo vas da 5.jula 2017. godine u 11h dođete i upoznate se sa svim istaknutim problemima.

Sve pomenute dopise i zvanične odgovore, kao i fotografije sporne instalacije u momentu havarije dostavljamo vam u prilogu ovog poziva.

S poštovanjem,
Skupština ‘’Stambena zgrada – posebne garaže Đoka Miraševića br. 20 I 24’’
Ulica Đoka Miraševića, Blok VI
Skupština stanara stambene zgrade u ulici Đoka Miraševića br. 20, Blok VI
Skupština stanara stambene zgrade u ulici Đoka Miraševića br. 24, Blok VI

81000 Podgorica

Upravnik: Mladen Konatar

II DOPIS ZA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

Poštovani,

Obraćam vam se u svojstu upravnika, a u ime stambene zgrade posebnih garaža Đoka Miraševića 20 i 24 u Podgorici.

Naime, vlasnici garažnih mjesta, a i stanari čitave zgrade već duže vrijeme suočeni su sa problemom koji ozbiljno ugrožava njihovo zdravlje i bezbjednost, pa vas ovim putem želimo obavijestiti detaljno o problemu, u nadi da nam kao jedna od nadležnih institucija možete pomoći.

U prizemlju ove stambene zgrade nalazi se market ‘Idea’ koji je iznajmio dva garažna mjesta na nivou -1, kako bi na toj površini instalirao opremu za odlaganje jestivih ulja. Više puta od useljenja objekta garažom se širio izuzetno neprijatan miris, i stanari su individualno problem prijavljivali raznim inspekcijama. Kulminacija se dogodila 2. 06. 2017. godine, nakon što se ulje, zbog kvara na toj instalaciji, izlilo u tolikoj količini, da je procurilo i na nivo – 2. Na stranu to što je uzrokovana veća materijalna šteta i što smo stalno izloženi riziku od požara koji bi se mogao proširiti na čitavu zgradu, ova situacija je alarmanta i zato što je u pitanju opasna materija koja zbog količine, koncentracije, i infektivnih svojstava predstavlja značajan rizik po zdravlje ljudi ili životnu sredinu ukoliko se izlije. Šteta je već učinjena, jer ovaj otpad sadrži materije koje mogu biti toksične, kancerogene, mutagene, infektivne, zapaljive, a koje mogu uzrokovati obolijevanje i trovanje ljudi. U tom dijelu prepoznali smo i vašu nadležnost, s obzirom da je u okviru Instituta aktivan i Centar za zdravstvenu ekologiju, koji kao jednu od glavnih aktivnosti ima prepoznavanje faktora rizika po zdravlje i preduzimanje mjera za smanjenje njihovog uticaja ili njihovo eliminisanje.

Napominjemo da smo dosad obavijestili više nadležnih institucija (Komunalnu inspekciju, Ekotoksikološku inspekciju, Građevinsku inspekciju, Gradonačelnika i njegove zamjenike), povodom uklanjanja ove instalacije, ali dosad nijesmo dobili odgovore, osim prilično nesuvislog odgovora Ekotoksikološke inspekcije. Inspektor ekotoksikološke inspekcije samo je konstatovao masne mrlje, i konstatovao je da je ovlašćeno pravno lice izvršilo mašinsko čišćenje terena, dezinfekciju i usisavanje kanalizacione vode. O problemu je obaviješten i sami investitor (Zetagradnja), ali nismo naišli na adekvatnu reakciju.

Ne bismo elaborirali faktor (ne)bezbjednosti, kako on nije u vašoj nadležnosti, ali vjerujemo da nam je na ovaj način ozbiljno ugroženo zdravlje, imajući u vidu veliki broj ljudi koji dnevno cirkuliše u garaži, a da naročito istaknemo veliki broj djece. Prinuđeni smo da svakoga dana udišemo zagađeni vazduh, i izuzetno neprijatne mirise koji se neprestano šire garažom. Prosto je nevjerovatno da se za ovako nešto može izdati bilo kakva dozvola (napominjemo da nam na uvid nijesu dostavljene neophodne dozvole za ovu instalaciju), i naravno nevjerovatno je kako se nadležne službe poigravaju sa zdravljem i bezbjednošću ljudi konstatujući da je odrađeno čišćenje terena – što nije istina, čišćenje nije urađeno na adekvatan način jer su neprijatni mirisi nastavili da se šire prostorom. Zaista se pitamo da li je moguće da se nadležne službe na ovakav način ograđuju (samo konstatujući situaciju i vrijeđajući nam inteligenciju time što kažu da je izvršeno čišćenje), a niko ne nalaže uklanjanje instalacije koja je opasna po zdravlje i život ljudi, da ne pominjemo aspekat zagađenja životne sredine.

Nadalje, želimo napomenuti da ćemo ovaj problem istaći u medijima. Vjerujemo da pišući dopis vama, najodgovornijoj instituciji u Crnoj Gori kada je u pitanju zdravlje ljudi, činimo pravu stvar. Takođe vjerujemo da ovaj problem nećete samo proslijediti nekome, i da se nećemo više vrtjeti u krug zbog toga što nadležne institucije skidaju odgovornost sa sebe prenoseći je na druge.

Apelujemo na brzu reakciju s vaše strane, kako bismo spriječili katastrofu koja se vrlo lako može dogoditi, a o kojoj niko ne razmišlja – vrlo vjerovatno zato što se materijalna dobit stavlja ispred zdravlja i bezbjednosti građana.

Ljubazno vas molimo za hitan odgovor i adekvatno postupanje po ovom pitanju.

Upravnik:
Mladen Konatar

Leave A Comment