Šta poslije pripravničkog?

Po Vladinom programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca, koji je zamišljen kao nacionalni projekat koji će smanjiti broj lica na birou rada nakon završetka studija, koji će dobiti priliku da nakon završenog stručnog osposobljavanja, ukoliko se pokažu kao kvalitetan kadar, nastave da rade u punopravnom statusu kod tog poslodavca.

U privatnom sektoru, to i daje rezultate, jer kroz ranije cikluse značajan broj pripravnika je nastavio sa radnim angažmanom.

Pitanje je kako premostiti odredbu da zapošljavanje u državnom organu ide preko javnog oglasa. To bi u praksi značilo, da nakon odrađenog pripravničkog, kakve god kvalitete, vještine i znanja pokazao, potrebno je čekati javni oglas u tom organu, koji se, u krajnjem ne mora nikada ni raspisati.

Da li nekim aktom (odlukom), starješina organa može ovlastiti kadrovska odjeljenja da pripravnicima za koje se ukaže potreba za daljim angažmanom, transformišu ugovore u ugovore na određeno ili neodređeno vrijeme, ili mentori pošalju predloge o raspoređivanju upravo tih pripravnika. U protivnom, odredbe opštih propisa o radu, ne bi bile utemeljene na ustavnoj i zakonskoj osnovi da pri zapošljavanju svi imaju jednaka prava. Pa bi ovakvom modulacijom, mnogo više bili privilegovani pripravnici u privatnom sektoru, a da je javni sektor samo “gubljenje vremena” i popunjavanje njihovih poslova u trajanju od samo devet mjeseci.

5 Comments

 1. Anonymous-Reply
  09. 07. 2015. at 14:28

  Šta poslije pripravničkog? Kući naravno, ako nemaš dobru vezu da ti produže ugovor poslije stručnog osposobljavanja. Vjeruj, situacija nije nimalo bolja ni u privatnom sektoru kada je u pitanju produženje ugovora. Ovaj Program je totalno obesmišljen i privatni poslodavci ga maksimalno zloupotrebljavaju. Poslodavci nijesu motivisani da zaposljavaju nakon pripravničkog. Pa i zašto bi, kada im naredne godine dolazi ” besplatna ” radna snaga. Govorim iz ličnog iskustva. Bila sam korisnik druge generacije pomenutog Programa u jednoj privatnoj firmi, i od nas pet pripravnika niko nije ostao a tražili su novih sedam pripravnika! Program bih ukinula. Dokle više subvencionirati poslodavce! Tolike milione su uzeli a nezaposlenost i dalje ista ili raste.

  • Anonymous-Reply
   09. 07. 2015. at 15:12

   Ja ne mislim da su tome krivi poslodavci. Ako neko nema nikakvog iskustva sigurno neće ni biti među prvima koje bi iko primio. Ako ima bar nekog, pa i tog pripravničkog, njegova pozicija na tržištu rada se mijenja.
   Privatan sektor koristi ono što mu zakon dozvoljava, i to je skroz legitimno. Stavite se u poziciju nekoga ko ima firmu. Koju biste odabrali opciju?

 2. Anonymous-Reply
  03. 07. 2015. at 18:32

  Kući taman kako kaže prethodni komentar. Žalosno je što se hleb mora tražiti preko grane.

 3. Institut alternativa-Reply
  02. 07. 2015. at 10:15

  Važećim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima nije moguće automatsko napredovanje na više radno mjesto bez raspisivanja oglasa, bilo internog ili javnog. Dakle, u odnosu na aktuelni sistem zapošljavanja i napredovanja, izuzetno je teško dozvoliti ljudima da napreduju a da ne prođu kroz provjeru sposobnosti za dato radno mjesto. Tako nešto bi podrazumijevalo drastični izmjenu postojećeg sistema, tzv. sistema radnog mjesta, koji podrazmijeva da popuna svakog radnog mjesta podliježe otvorenoj konkurenciji više kandidata. Antipod ovakvom rješenje je tzv. karijerni sistem, čije bi eventualno uvođenje omogućilo veću fleksibilnost i lakšu pokretljivost kadrova, bez prethodnog raspisivanja oglasa. Međutim, na drugoj strani, takvo rješenje značilo bi i manju transparentnost, zato što kandidati ne bi za svaku poziciju prethodno morali da se prijave na oglas i da se izlože konkurenciji ostalih kandidata.

 4. Anonymous-Reply
  29. 06. 2015. at 10:02

  Kući poslije pripravničkog.

Leave A Comment