Tag: izbor kandidata

13
Sep

Nejednake šanse

Nekoliko puta sam izlazila na provjeru sposobnosti, svaki put ušla na rang listu, ali nažalost bez rezultata. Radi se o tome da se pretežno biraju kandidati koji su već radili u državnom organu na koji se javni oglas odnosi.

2
Sep

Zapošljavanje na određeno vrijeme bez određenog vremenskog okvira

Poštovani, Želim da iznesem jedan problem iz radnog odnosa. Zaposlena sam bila kao pripravnik 2008. godine u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

10
Jul

Neizbor prvorangiranog u Ministarstvu finansija – Poreska uprava

Po javnom oglasu za potrebe Ministarstva finansija od 23.03.2015. godine, za radno mjesto: Poreski inspektor III, Uprava za kadrove je utvrdila Rang listu za izbor kandidata na kojoj sam bio prvorangirani sa 29,79 bodova koje sam osvoijo pred Komisijom.

5
Jul

Neizbor prvorangiranog kandidata u Osnovnom sudu

Prijava se odnosi na javni oglas za radno mjesto viši savjetnik l – upravitelj sudske pisarnice, Osnovni sud Rožaje, koji je objavljen 16. 09. 2014. godine.

5
Jul

Neizbor prvorangirane kandidatkinje u Fondu za zdravstveno osiguranje

U februaru 2015. godine, našla sam se na prvom mjestu na rang listi Fonda za zdravstveno osiguranje.

11
May

Nepoštovanje rang liste u Državnom arhivu

Ovim putem želim da prijavim nezakonite i nepravedne radnje u postupku izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Državnom arhivu Crne Gore od strane direktora Stevana Radunovića.