Tag: Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?

14
Dec

Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?

Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?     Predmet ovog istraživanja je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, institucija koja je počela s radom 2010. godine sa zadatkom da zastupa državne organe u sporovima i daje mišljenja državnim organima o imovinsko-pravnim pitanjima. Upravo zbog toga, ona bi trebalo da štiti državnu imovinu i javne finansije, ali, istovremeno da bude i jedan od

Read more