Tag: Ministarstvo odbrane

6
Sep

Onemogućen uvid u dokumentaciju oglasa Ministarstva odbrane?

Želim da prijavim nepravilnost u transparentnosti postupka po Javnom konkursu 80601-1076/17-2, Ministarstvo odbrane, prijem civilnog lica na radnom mjestu stomatolog\škinja.Odluka o kandidatu, nakon obavljenog testiranja je donijeta 19.07.2017 godine a ja sam je dobio 06.09.2017 u pisanom obliku (prethodno sam dobio rezultate putem e-pošte). Moje pravo da ostvarim uvid u konkursnu dokumentaciju je spriječeno na način “da (će) moći biti

Read more