Tag: Naša uprava do 2020. godine

10
May

Naša uprava do 2020. godine

U okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” izradili smo brošuru koji prikazuje šta je Strategija reforme javne uprave i koji su njeni ključni ciljevi. Brošura na albanskom jeziku dostupna je ovdje.