Tag: prosvjeta

4
Jul

Još jedna prijava nezakonitog zapošljavanja u školi u Rožajama

Nakon što nam je putem ovog portala stigla prijava o zapošljavanju na neoređeno vrijeme osobe, koja navodno ne ispunjava uslove za rad na neodređeno u Srednjoj stručnoj školi u Rožajama, uputili smo inicijativu Upravi za inspekcijske poslove (prosvjetna inspekcija, inspekcija rada) kako bi se vršenjem inspekcijskog nadzora utvrdilo da li u ovom slučaju ima nepravilnosti.

31
Jan

Rožaje: Četiri prijave nezakonitosti u osnovnoj i srednjoj školi

Institutu alternativa stigle su četiri prijave građana, koje ukazuju na sumnje pri zapošljavanju u srednjoj i osnovnoj školi u Rožajama, čije detalje nismo u mogućnosti da objavimo zbog zaštite ličnih podataka i pretpostavke nevinosti. U prijavama, građani ukazuju da se vrši zapošljavanje nastavnog osoblja, koje ne ispunjava uslove, kao i da se daju nezakoniti otkazi. Povodom prijave da se u

Read more