Tag: provjera sposobnosti

30
May

Višestruko kršenje prava zaposlenog na određeno u MUP-u

Prilikom radnog angažovanja u MUP-u, Direktoratu za upravne unutrašnje poslove (od 2008. do 2015. godine) imao sam više problema u ostvarivanju svojih prava kao zaposlenog.

21
Nov

Neizbor prvorangirane kandidatkinje u Fondu za zdravstveno osiguranje

Moja prijava se odnosi na neregularnosti povodom javnog oglasa, koji je Uprava za kadrove objavila dana 13.04.2015.godine za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, radno mjesto: referent za zdravstveno osiguranje, mjesto rada: Podgorica.

13
Sep

Nejednake šanse

Nekoliko puta sam izlazila na provjeru sposobnosti, svaki put ušla na rang listu, ali nažalost bez rezultata. Radi se o tome da se pretežno biraju kandidati koji su već radili u državnom organu na koji se javni oglas odnosi.

29
Jul

Testiranje u Poreskoj upravi

Navela bih primjer svog negativnog iskustva prilikom testiranja za posao u Poreskoj upravi.

15
Jul

Neobjavljivanje rezultata provjere sposobnosti

Skrenula bih pažnju na nepravilnost u radu državnog organa za zapošljavanje državnih službenika i namještenika.