Višestruko kršenje prava zaposlenog na određeno u MUP-u

Prilikom radnog angažovanja u MUP-u, Direktoratu za upravne unutrašnje poslove (od 2008. do 2015. godine) imao sam više problema u ostvarivanju svojih prava kao zaposlenog.

Naime, prilikom godišnjeg ocjenjivanja službenika od strane načelnika Područne jedinice, dobio sam formular o godišnjoj ocjeni koji je trebalo da potpišem – formular sa ukupnom ocjenom B, na koji je načelnik bez mog znanja zaokružio opciju da neću da tražim preispitivanje ocjene iako sam na to imao pravo. Kada sam ga upitao zašto je to tako i kada sam tražio da mi objasni moje eventualne greške kako bih ih mogao u narednih godinu dana ispraviti, pa samim tim i godišnju ocjenu, on mi je rekao da nemam grešaka ali da mi ocjena ostaje ista jer nemam pravo na višu ocjenu.

Takođe, u Područnoj jedinici u kojoj sam imao rješenje o radnom odnosu, nisam bio adekvatno sistematizaciji raspoređen, već je moje radno mjesto načelnik “ustupio” nekome ko ne zadovoljava uslove za to radno mjesto. O svemu navedenom sam obavjestio i direktora Abida Crnovršanina ali konkretno odgovor i rješenje problema nisam dobio već mi je rekao da ne pokrećem prijavu protiv načelnika PJ Pljevlja jer će on (direktor) to “regulisati” na svoj način, ma šta to značilo.

Od juna 2013. do juna 2014. godine sam poslat na ispomoć usljed nedostatka kadra u PJ Bar. Kako je Ministarstvo (Biro za pravne i kadrovske oslove), bilo dužno da mi dostavi rješenje na osnovu kojeg se upućujem na ispomoć, nakon usmenog razgovora a kasnije i pismenog zahtjeva dobio sam odgovor da mi rješenje nisu dostavili jer načelnik Područne jedinice Pljevlja nije uputio zahtjev za to. Novčana naknada kao službeniku koji je upućen usljed nedostatka kadra mi je isplaćivana prvih 6 mjeseci. Nakon toga, narednih 6 mjeseci, nije isplaćivana, a kako nemam rješenje o upućivanju na ispomoć samim tim ni moja prava po tom osnovu ne mogu ostvariti putem suda. Odluku o upućivanju na ispomoć u FL Tivat u kojoj stoji da imam pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 350 eura kao i 50 eura mjesečno zbog korišćenja privatnog automobila u službene srhe, nikada nisam dobio iako je ministar potpisao. Takođe, naknada koja je bila regulisana tom Odlukom mi nije isplaćivana.

Nakon toga sam putem mejla obavjestio ministra o nezakonitim radnjama u jednoj od područnih jedinica Direktorata za upravne unutrašnje poslove – zloupotrebe položaja kao i nezakonite radnje i zloupotreba službenog položaja u jednom od drugih ministarstava i ponudio mu materijalne dokaze za to.

Diskriminacija od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, na čelu sa tadašnjim ministrom Raškom Konjevićem, je nastavljena pa sam na kraju i pored toga što su svi službenici PJ Pljevlja ostvarili pravo na stalni radni odnos dobio rješenje o prestanku radnog odnosa. Interni oglas za zasnivanje stalnog radnog odnosa nikada nije raspisan za moje radno mjesto, tj. nije raspisan sve dok nisam dobio rješenje o prestanku radnog odnosa. Interni oglas za radno mjesto na kojem sam bio formalno raspoređen je raspisan mjesec dana nakon što sam dobio rješenje o prestanku radnog odnosa, pa samim tim nisam mogao da apliciram na raspisani oglas.

Prilikom poslednjeg razgovora (januar 2015. godine) sa tadašnjim direktorom za upravne unutrašnje poslove i mog insistiranja da mi objasni zašto Ministar izbjegava da mi se reguliše stalni radni odnos kao i svim uposlenicima MUP-a iz PJ Pljevlja, rekao mi je da je to zbog moje prijave ministru, i da mi neko “smješta” sa strane. Tom prilikom direktor za upravne unutrašnje poslove mi je ponudio da raspiše Javni oglas za radno mjesto u MUP-u PJ Podgorica, kao i odgovorena pitanja koja će se pojaviti prilikom testiranja. Odbio sam ponudu direktora o unaprijed “namještenom” oglasu i od tada sam na ZZZCG.

Mirsad Đurđević

One Comment

  1. Miki-Reply
    19. 07. 2016. at 21:03

    Bravo !!! Vec duže vrijeme se priča o namještanju radnih mjesta i dodjeli pitanja izabranim kandidatima koji konkurišu u MUP-u, a sada konačno i insajder. Podrška covjeku koji je ovo iznio i pomozite mu nekako da se nepravda ispravi.

Leave A Comment