Zloupotreba ugovora o privremenim poslovima u Upravi za nekretnine

Poštovani,

Dana 01.07.2016.godine, Načelnik mi je saopštio da moj ugovor nije produžen i da ja više ne mogu raditi. Inače sam radila tri i po godine na istom radnom mjestu po ugovoru o privremeno-povremenom vršenju poslova, pri Upravi za nekretnine.

Tog dana mi je saopštio i da ugovor za jun mjesec nije potpisan, a cijeli mjesec sam radila. Kasnije krajem jula mjeseca uručeno mi je obavještenje od Ministarstva finansija, da je Upravna inspekcija, izvršila nadzor u Upravi za nekretnine i da nijesu mogli prekinuti radni odnos prije 22.07.2016.godine.

Napominjem da do dana današnjeg meni nije isplaćeno dugovanje za jun i jul mjesec, da mi nije upisan cjelokupan radni staž, a interesuje me i to kakvo je moje pravo o stalnom zaposljenju ako sam u istoj Upravi provela tri i po godine.

One Comment

  1. 02. 02. 2017. at 09:35

    Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji se primjenjuje na Upravu za nekretnine, ne poznaje mogućnost zasnivanja radnog odnosa na osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Dakle, ovaj organ uprave je trebalo da Vas angažuje na osnovu oglasa (javnog ili internog u zavisnosti od pozicije) i da sa Vama zasnuje radni odnos, kako biste u punoj mjeri mogli da ostavite svoja prava. Što se tiče stalnog zaposlenja, Zakon o državnim službenicima i namještenicima ne poznaje mogućnost transformacije radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno. S obzirom na to da institut privremeno-povremenog vršenja poslova uopšte nije uređen Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, njegova zloupotreba otežava zaštitu prava osoba koje su angažovane na taj način. Institut alternativa je ranije uputio Upravnoj inspekciji zahtjev da se dodatno ispita zloupotreba ovog instituta. Nažalost, nismo dobili povratnu informaciju o razmjerama zloupotreba. Što se tiče zaključaka Upravne inspekcije, kaznene mjere koje ova institucija može izreći definisane su Zakonom o upravnoj inspekciji i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Imajući u vidu i ranije utvrđene zloupotrebe od strane Uprave za nekretnine, mi smatramo da bi za svaki pojedinačni slučaj zloupotrebe utvrđen od strane ovog organa trebalo izreći novčanu kaznu a, samim tim, onda bi postojao i prostor da se utvrdi konkretna materijalna, disciplinska i možda krivična odgovornost rukovodilaca u ovom organu uprave.

Leave A Comment